Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Streven naar een Godvrezend Nageslacht

Denny Kenaston

Dit boek is geschreven door Denny Kenaston en bevat een overvloed aan onderricht voor uw gezin. Het is een A tot Z handleiding voor kinderopvoeding, met duidelijke antwoorden voor vele ouders die in verwarring zijn. Het is 'radicaal'. Het kan zijn dat u hierna niet meer dezelfde bent. Het 'inspireert'. Uw hart zal worden aangevuurd met een nieuwe visie. Het is 'praktisch'. U wordt zorgvuldig geleid hoe alles toe te passen. Broeder Denny zegt: "Kinderen die in een atmosfeer van herleving opgroeien, met ouders die de Heere in ruime mate liefhebben en Zijn Woord vreugdevol gehoorzamen, zullen een sterke invloed uitoefenen op deze wereld. Dit is een belofte. Uit dit soort gezinnen komen geslachten godvruchtige kinderen." Met een heldere, profetische stem roept Denny Kenaston de lezer terug naar de oude paden, die werken.

Leer om verwonde relaties te herstellen met uw kinderen.
Leer om uw kind op zo'n manier te disciplineren dat hij u zal danken voor uw liefde.
Vind kardinale antwoorden om een kind te helpen dat een sterke wil heeft.
Haal uw gezin uit de wanorde naar een plaats van vrede en rust; Gods Woord heeft de antwoorden.
Leer de krachtigste geheimen om kinderen er toe te brengen dat ze met vreugde gehoorzamen.
Vader, u bent onderwijzer. Ontdek hoe u onderwijs tot een werkelijkheid in uw gezin maakt.
Leer over de drie mysterieuze invloeden om uw kinderen te beïnvloeden voor de eeuwigheid.

Terug naar overzicht