Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Uw erfgoed

J. Otis Ledbetter & Kurt Bruner

Uw Erfgoed bevat een plan om aan je kinderen een erfgoed door te geven dat zinvol, geestelijk rijk en liefdevol is. Het is een plan om goede herinneringen te bouwen en kinderen toe te rusten voor het leven!
Uw Erfgoed schenkt aandacht aan drie belangrijke gebieden in de erfenis die je nalaat: geestelijk, emotioneel en sociaal.
Dit boek beschrijft de fundamenten van de Family Builders serie. Family Builders – Bouwen aan je gezin – biedt vernieuwende en plezierige ideeën die gezinnen helpen de opdracht van Deuteronomium 6 uit te voeren: “Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat” (vers 7).

Terug naar overzicht