DESIGN STUDIO-3D

John Linton

‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten’. Wat een rijke belofte! Met voorbeelden uit de Bijbel en de geschiedenis maakt John Linton duidelijk dat het Gods verlangen is om het hele gezin van een gelovige te redden. Als wij ermee tevreden zijn alleen gered te worden en als wij niet echt bezorgd zijn over hen die ons lief zijn, dan moeten we verlost worden van ons egoïsme. John Linton beschrijft dat bidden en piekeren niet samen kunnen gaan: als je gelooft, pieker je niet, en als je piekert, geloof je niet. Een gelovig gebed met de belofte uit Handelingen 16 als basis, geeft heerlijke mogelijkheden. God wil ons hele gezin redden. Lof aan Hem voor deze heerlijke belofte!

 

Nieuws

Top