DESIGN STUDIO-3D

Het moet maar eens afgelopen zijn met de aanvallen op het klassieke gezin. Dat vindt de SGP, die werkt aan de oprichting van „een pro-family-netwerk” om de positie van het traditionele gezin (man, vrouw en kinderen) te versterken. Maandag 9 april kwamen op initiatief van de SGP vijftien christelijke organisaties bij elkaar in Veenendaal om te praten over meer samenwerking op dit gebied. Tot de deelnemers behoren protestantse én katholieke clubs als Hart voor het gezin en Verenigd Katholiek Gezin.

Het natuurlijke gezin „komt steeds meer klem te zitten”, zegt Jan Schippers, directeur van het wetenschappelijk instituut van de SGP dat de bijeenkomst organiseerde. Er is volgens hem in het maatschappelijke debat „disproportioneel veel aandacht” voor alternatieve gezinsvormen als het meerouderschap en gezinnen met twee ouders van hetzelfde geslacht. Schippers vraagt zich af „of je de uitzonderingen tot regel moet verheffen” en wijst erop dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse gezinnen bestaat uit de traditionele man, vrouw en kinderen.

Lobby voor gezin
Met de bijeenkomst van maandag heeft de SGP geprobeerd „een boompje te planten”, zegt Schippers. Hij hoopt dat de betrokken organisaties, die nu los van elkaar werken, via het netwerk makkelijker informatie met elkaar gaan uitwisselen om het publieke debat te beïnvloeden. Zo hoopt de SGP dat er straks een krachtiger lobby voor het gezin klinkt in politiek Den Haag. Hoe het netwerk precies te werk zal gaan wordt op een later moment besproken.
De rol van de SGP is enkel ondersteunend, verzekert Schippers. Het is nu aan de organisaties zelf om het netwerk verder vorm te geven. Het moet uitdrukkelijk geen traditionele lobbyclub worden, maar eerder
een maatschappelijke beweging.
Is het opstarten van het netwerk ook een reactie op het kabinetsbeleid? Het Nederlands Dagblad kopte vrijdag boven een bericht over de bijeenkomst dat de SGP „op ramkoers” ligt met het kabinet over het gezinsbeleid. Schippers zegt dat het netwerk „niet specifiek” tegen dit kabinet is gericht. „Dit is geen probleem van alleen het laatste jaar.”

Griezelig stuk
Toch klinkt vanuit de SGP de laatste tijd vaker kritiek op het gezins- en genderbeleid van het kabinet. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop noemde de Emancipatienota van minister Ingrid van Engelshoven (D66) donderdag in de Tweede Kamer „op onderdelen een griezelig stuk”.
Hij hekelde de ambitie van de minister om de representatie van vrouwen en de lhbti-gemeenschap in de media te gaan monitoren. Bisschop zei bevreesd te zijn voor een samenleving „waarin woorden als man, vrouw en gezin in de ban zijn gedaan”. Hij vroeg zich ook af of de nota van Van Engelshoven namens alle partijen uit het kabinet was geschreven, een plagerige vingerwijzing naar de ChristenUnie.
De ChristenUnie was maandag bij de pro-family-bijeenkomst in Veenendaal aanwezig. „Niks bijzonders”, zegt Kamerlid Joël Voordewind, „wij nodigen de SGP ook wel eens uit voor onze bijeenkomsten.” Volgens Voordewind vraagt zijn partij ook al jaren aandacht voor gezinnen, vooral als het gaat om opvoedingsondersteuning voor kwetsbare gezinnen. Hij ziet het netwerk niet als kritiek op het kabinetsbeleid. „Uitgangspunt bij ons is ook het verbond tussen man en vrouw, maar wij zien ook de realiteit van vandaag. De ChristenUnie heeft een positieve insteek, het belang van het kind staat daarbij voorop.”

BRON: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/09/sgp-wil-pro-family-netwerk-voor-het-traditionele-gezin-a1598752

 

 

Nieuws

Top