DESIGN STUDIO-3D

Maria Korpershoek

Opvoeding & Karaktervorming

Geloofsopvoeding in de praktijk 
∙ Omdat je kind zo kostbaar is ∙

Inhoud van de lezingen
Welk doel heb je voor ogen bij de opvoeding? Hoe is de Bijbel daarin het fundament, de leidraad en richtingwijzer?  Wat is vruchtbare grond waarin een kind kan groeien en bloeien? 
In de vrucht van de Geest (Galaten 5:22) zien we een kenschets van het karakter van de Heere Jezus. We denken er samen over na hoe de karakters van onze kinderen gevormd kunnen worden naar Zijn beeld. Zonder Zijn Geest is dit onmogelijk, maar Hij wil ouders daarvoor gebruiken. De invloed van een vader en moeder in het (vroege) leven van een kind is niet te onderschatten. 

Tijdens de lezingen worden inzichten uit de Bijbel, pedagogiek, natuur en ervaring gekoppeld aan de praktijk van de alledaagse opvoedsituatie. Vragen en onderwerpen die langskomen zijn: Hoe kan er liefde, blijdschap en vrede in je gezin heersen? Hoe ga je om met conflicten in het gezin? Hoe ben je consequent in je opvoeding? Wat zijn goede gelegenheden om een kind geduld of doorzettingsvermogen te leren? Hoe leer je je kind om dienstbaar te zijn, zonder een pleaser te worden? Welke verantwoording geef je op welke leeftijd? Hoe kan een (jong) kind leren om betrouwbaar en eerlijk te zijn? Wat is belangrijk voor het ontwikkelen van zelfbeheersing? Hoe kan een kind een innerlijke motivatie krijgen om God te dienen en te gehoorzamen? Op welke manier kun je huisgodsdienst eenvoudig vormgeven?  

Indeling van de avond(en)
Voor aanvang (vanaf 19:30 uur) en in de pauze is er tijd om elkaar informeel te ontmoeten. Na de pauze wordt in groepjes aan de hand van vragen doorgesproken over het onderwerp. Er is gelegenheid om ook eigen vragen in de groep in te brengen.  Het uitgangspunt is dat we met en van elkaar kunnen leren. We sluiten af om 22:00 uur. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Meer over de spreker
Maria Korpershoek is moeder van drie (bijna) volwassen kinderen (’96, ’99 en ’03) en leerkracht basisonderwijs, gespecialiseerd in het jonge kind. Samen met haar man geeft ze sinds eind jaren negentig leiding aan interkerkelijke Bijbelkringen. Ze is de schrijfster van het boek ‘Vlinders in de kerk’.

Data en tijdstip
De lezingen worden in vier avonden gehouden: Deo Volente 15 januari 2019 (bekijk onderaan deze pagina de video-opname van deze avond!), 19 februari 2019, 19 maart 2019 en 14 mei 2019. De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen om 22.00 uur. 

Locatie
Het gebouw ‘Jeruël’ bevindt zich aan de Van Heekstraat 40 7462 NE Rijssen. Jeruël is eveneens toegankelijk via de oprit van de woning aan de Holterstraatweg 125.

Welkom!
Moeders van jonge kinderen, maar ook andere belangstellenden, zijn van harte welkom!

 Zaai in gerechtigheid, oogst in liefde  Hosea 10:12 

 

Video-opname avond 1:

 Video-opname avond 2:

  Video-opname avond 3:

 

Nieuws

Top