DESIGN STUDIO-3D

Het gezin is van onschatbare waarde. Voor het welzijn van kinderen, van ouders en van ons allemaal. Stichting GezinsPlatform Nederland vindt dat politiek en media meer aandacht moeten hebben voor het gezin. Daar zetten zij, met uw steun, zich voor in.

Hart voor het gezin is één van de deelnemers aan GezinsPlatform.NL. We onderschrijven de missie en visie van het gezinsplatform. In samenwerking met diverse organisaties, verenigingen en instellingen zal GezinsPlatform.NL ontwik­kellingen signaleren die relevant zijn voor de positie van het gezin. Als belangenbehartiger van het gezin vraagt GezinsPlatform.NL aandacht voor deze ontwik­ke­lingen in politiek, media en samenleving.

Kijk op deze website voor meer informatie! 

 

Nieuws

Top