DESIGN STUDIO-3D

Het gezin is van onschatbare waarde. Voor het welzijn van kinderen, van ouders en van ons allemaal. Stichting GezinsPlatform Nederland vindt dat politiek en media meer aandacht moeten hebben voor het gezin. Daar zetten zij, met uw steun, zich voor in.

Hart voor het gezin is één van de deelnemers aan GezinsPlatform.NL. We onderschrijven de missie en visie van het gezinsplatform. In samenwerking met diverse organisaties, verenigingen en instellingen zal GezinsPlatform.NL ontwik­kellingen signaleren die relevant zijn voor de positie van het gezin. Als belangenbehartiger van het gezin vraagt GezinsPlatform.NL aandacht voor deze ontwik­ke­lingen in politiek, media en samenleving.


Gezinsdag op 31 mei
We vieren graag met heel veel gezinnen de feestelijke start van het GezinsPlatform.
Kom naar de gezinsdag op vrijdag 31 mei (15.00 tot 20.00 uur) in Speelpark Voorthuizen.
Geef je wel snel op, want VOL=VOL. Opgeven kan tot maandag 27 mei via deze website.

 

 

Nieuws

Top