Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Cursus geloofsopvoeding 2024

young-family-with-children-autumn-park


Het woord van God brengt goede vruchten voort. Maar hoe wordt dit werkelijkheid in onze gezinnen? Wij ervaren de gezegende roeping, maar het is tegelijkertijd een enorme uitdaging. Het is de Heere die het geloof door genade aan onze kinderen moet schenken, maar wij hebben als ouders een grote verantwoordelijkheid om ons aandeel te leveren. In deze cursus staan we in acht avonden stil bij deze roeping en uitdaging en bieden we concrete handvatten voor de praktijk van ons gezinsleven, zowel voor jonge kinderen als voor tieners. 

Voor meer informatie, klik op de knop hieronder. 

Flyer Cursus geloofsopvoeding  

Het is nog mogelijk om in te schrijven voor module 3 (begint op dinsdag 2 april 2024)

Inschrijven
Voor vragen
opvoeding@hartvoorhetgezin.nl

Terug naar overzicht