Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Geloofsopvoeding cursus

Geloofsopvoeding cursus

Opvoedingscursus

Op deze pagina tref je de video’s aan die zijn opgenomen tijdens de geloofsopvoedingscursus van Hart voor het gezin. Tijdens 8 avonden stonden we stil bij de noodzaak om onze kinderen op te voeden met de rijkdommen uit Gods Woord. De cursus is uiteraard niet volledig, maar bestrijkt de belangrijkste en meest voorkomende uitdagingen waar we als ouders in deze tijd voor gesteld kunnen staan. Een hoge roeping en ook een hele uitdaging. We bieden de lezingen en het verwerkingsboekje graag aan kerkelijke gemeenten, interkerkelijke groepen maar ook individueel aan ouders aan.

Kolossenzen 3:6 Laat het woord van Christus in rijke mate in wonen: onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid en zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, met dank in uw hart.

Het verwerkingsboekje met een toelichting per cursusonderdeel en bijbehorende vragen treft u aan onder de knop hieronder.

Het werk van Hart voor het gezin is een geloofsbediening, het werk vindt uitsluitend plaats door vrijwilligers en mede mogelijk gemaakt op giften. Mocht u gebruik maken van het materiaal en ons daar financieel voor willen zegenen, dan is dat mogelijk via de hiernaast afgebeelde betaallink dan wel QR code.


Verwerkingsboekje

             Gift