Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Opvoeding

Getrouwde stellen die door de Heere worden gezegend met kinderen staan voor een verantwoordelijke, grote en mooie taak, namelijk: het opvoeden van hun kinderen. En dat is iets wat niet vanzelf gaat, tenminste, niet als je opvoeden ziet als een missie met een doel. Maar wat is die missie eigenlijk en waar moet dat toe leiden?

God geeft ouders de opdracht om onze kinderen godvrezend op te voeden. Ze zijn een geschenk van God en moeten leren tot eer van de Gever te leven. Dit thema richt zich daarom op het bouwen en vormen van godvrezende gezinnen zodat zij kunnen zeggen; Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! (Joz. 24:15).

Maar hoe doe je dat in een zondige en gebroken wereld met imperfecte ouders? De Bijbels lat ligt hoog maar onze inspanningen zijn beperkt. Wie kan het hart van zijn/haar kind(eren) echt bereiken en met Gods Woord toerusten? Zodat ze bij het ouder worden klaar zijn om hun door God gegeven plek in te nemen? Gelukkig hoeven we deze mooie maar grote opdracht als ouders niet zelfstandig uit te voeren. We hebben een hemelse Helper die wil voorzien in alles wat nodig is. We geven je als Hart voor het gezin graag onderwijs en toerusting hoe je dit in de praktijk van het gezinsleven kunt toepassen. In goede- en in minder goede tijden, met jonge- maar ook met oudere kinderen.