DESIGN STUDIO-3D

Veel gestelde vragen

Hoe moeten wij bidden voor onze kinderen?

Het is een voorrecht voor ouders dat ze voor hun kind mogen bidden. Voor het kind is het een voorrecht als het biddende ouders heeft. We mogen vrijmoedig naderen tot de troon van de genade voor onze kinderen.

In Hebreeen 4: 16 lezen we: "Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip."

 

We kunnen leren van de biddende moeders uit het verleden. Hanna, de biddende moeder van Samuel, kreeg een biddende zoon. Samuel ging in gebed voor zijn volk. Van Augustinus weten we dat er gezegd werd: “Een kind van zoveel gebed kan niet verloren gaan”.

 

We kunnen bidden voor alle aspecten in het leven van onze kinderen. Dat ze de Heere Jezus leren kennen en liefhebben. Dat ze leren gehoorzamen. Voor de keuzes die ze maken wat betreft school, vrienden, partner.

 

Het is mogelijk om als ouders met de kinderen te bidden. Maar ook in onze stille tijd kunnen we voor onze kinderen bidden. Moeders hebben het voorrecht om op elk moment van de dag hun hemelse Vader te kunnen vragen voor de bescherming van hun kinderen.

 

Sommige hebben koningen in hun geslachtslijn.

Iemand aan wie eer is betoond.

Zo’n gezegende afkomst heb ik niet – maar,

Ik heb een moeder die bidt.

 

Ik heb een moeder die voor me bidt

En die dagelijks voor mij pleit bij de Heere.

O, wat een verschil is dit in mijn leven –

Ik heb een moeder die bidt.

 

Sommigen hebben het gemaakt in de wereld.

En vertrouwen op de rijkdom die ze hebben vergaard –

Maar dit is mijn meest zekere schat,

Ik heb een moeder die bidt.

 

Mijn moeders gebeden kunnen mij niet redden.

Dat kan alleen op grond van mijn eigen gebed;

Maar moeder heeft me voorgesteld aan Iemand –

Iemand die nooit zal falen.

 

O ja…ik heb een moeder die voor me bidt

En die dagelijks voor mij pleit bij de Heer.

O, wat een verschil is dit in mijn leven.

Ik heb een moeder die bidt.

Auteur onbekend, gedicht overgenomen uit het

boek ‘Een vrouw naar Gods hart’ van Elisabeth George.

 

“Het grootste geschenk voor een kind is biddende ouders”.

 

Nieuws

Top