DESIGN STUDIO-3D

Veel gestelde vragen

Wat moeten we onze kinderen onderwijzen?

We mogen de wonderen die God gedaan heeft niet verbergen voor onze kinderen. We mogen getuigen van Gods daden. Maar wat moet ik mijn kinderen hiervan onderwijzen?

 

We kunnen veel leren van psalm 78, voornamelijk de eerste 8 verzen. Het is onze verantwoordelijkheid om de aloude verborgenheden, die wij gehoord hebben en weten (vers 2), door te geven aan degenen die het nog niet weten. Wij zullen ze niet verbergen voor onze kinderen, maar aan de volgende generatie doorgeven (vers 3).

 

Wat moeten we dan vertellen? (vers 4)

A. We moeten de loffelijke daden van de Heere laten zien en vertellen.

Kinderen moeten weten hoe groot, goed, genadig, rechtvaardig en liefdevol God is.

B. We moeten vertellen over Zijn kracht.

Kinderen moeten weten wat God kan doen in hun levens. Hij heeft de kracht om hen te redden en te veranderen.

C. We moeten vertellen over de wonderen die Hij gedaan heeft.

Kinderen moeten weten dat Hij alle dingen heeft gemaakt en onderhoudt.

 

Met welk doel moet het hen verteld worden?

A. Zodat ze hun hoop op God stellen.

Kinderen hebben meer nodig dan een godsdienstige overtuiging. We moeten Gods plan van redding aan hen laten zien. Dat Hij op Zijn tijd bij machte is hen te redden en hen door het geloof zal behouden.

B. Zodat ze Gods daden niet vergeten.

Kinderen die geloven moeten onderwezen worden vanuit Gods Woord zodat Gods Woord hen zal helpen in hun nieuwe leven en hen zal voeden en doen groeien.

C. Zodat ze geboden in acht nemen.

Gods doel is dat gelovige kinderen gehoorzaam zijn aan Zijn Woord. Wees niet strenger voor je kinderen dan voor jezelf wat betreft het in acht nemen van Zijn geboden. Twijfel niet meteen als je niet direct verandering ziet in hun levens.

 

Er dreigt een gevaar (vers 8). Dat ze niet worden als hun vaderen…

Als wij de kinderen niet bekend maken met Gods Woord zullen ze een opstandige en ongehoorzame generatie worden.

Zie ook Deuteronomium 31:12 en 13.

 

Nieuws

Top