DESIGN STUDIO-3D

Veel gestelde vragen

Kan een kind wedergeboren worden?

De Bijbel geeft meerdere aanwijzingen dat kinderen tot geloof kunnen komen. Veel mensen zijn op jonge leeftijd tot geloof gekomen.

 

Psalm 78:7 spreekt erover dat de kinderen hun hoop op God zouden stellen.

Joh.3:16 Opdat ieder die in Hem gelooft,….

Handelingen 13:39 en dat ieder die gelooft,….

Joh.1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben,….

Matt.18:6 Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.

Er wordt geen grens aangegeven in de Bijbel over nationaliteit, leeftijd of intellect.

 

Kan een kind het begrijpen?

In Mattheus 11:25 lezen we dat de Heere Jezus zegt: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.

Mattheus 18: 1-14 vertelt ons veel over de manier hoe God kinderen ziet. De Heere Jezus neemt een kind en stelt het als voorbeeld voor de volwassenen.

 

Spurgeon heeft hier het volgende over geschreven:

"De discipelen dachten dat kinderen niet tot de Heere Jezus konden komen, voordat ze volwassenen waren. Maar onze Zaligmaker denkt daar anders over en zegt tegen de discipelen: Zeg niet dat een kind niet kan komen voor hij volwassen is, maar weet dat een volwassene niet kan komen, voordat hij/zij wordt als een kind. Het is niet de moeilijkheid dat een kind als jullie moet worden, de moeilijkheid is dat jullie niet worden als een kind."

 

In 1 Kor. 2:14 staat dat de natuurlijke mens de dingen van de Geest van God niet aanneemt. Een natuurlijke mens verstaat niet de dingen die van God zijn. Maar de Heilige Geest geeft de dingen te verstaan, ook aan kinderen. De Heilige Geest die in staat is de harten van de volwassen te openen, is ook in staat het hart van een kind te openen. In het verleden zijn er veel kinderen geweest zich afkeerden van hun zonden en hun vertrouwen op de Heere Jezus als Zaligmaker stelden. Hun levens hebben dit ook laten zien. Voorbeelden zijn Matthew Henry (11 jaar), Jonathan Edwards (7 jaar) en Corrie ten Boom (5 jaar).

 

“Een kind gered is een leven gered”.

 

Nieuws

Top