DESIGN STUDIO-3D

Veel gestelde vragen

Welke aspecten van het evangelie onderwijs ik mijn kind?

De evangelieboodschap kunnen we opdelen in 5 aspecten. Wie is God? Wie zijn wij? Wie is Jezus?

Hoe kan ik gered worden? Wat als ik gered ben?

 

Onderstaande informatie is overgenomen uit het boek: Kinderevangelisatie? Ja, hoe dan? Dit boek is gratis te verkrijgen bij Stichting IKEG (www.ikeg.nl).

 

We kunnen de boodschap van het evangelie opdelen in 5 aspecten.

Onderwijsover God – de bron van redding

- God de Schepper

- God heeft door de Bijbel tot de mensen gesproken

- God is heilig en rechtvaardig

- God is goed, liefdevol en genadig

Onderwijs over zonde – waarom redding nodig is

- De verdorvenheid van het menselijk hart

- Uitleggen wat zonde is en dat wij allemaal als zondaars geboren zijn

- De gevolgen van de zonde

Wij moeten beklemtonen dat:

- Zonde tegen God ingaat

- Iedereen van nature een zondaar is

- Zonde straf verdient en een eeuwigdurende scheiding van God

Onderwijs over Jezus Christus – de weg van redding

- De Heere Jezus Christus, Hij is Degene Die redt

- Over Zijn Persoon en Zijn werk

We moeten beklemtonen:

- Jezus, God de Zoon, is de enige Redder

- Dat alleen door Zijn dood redding mogelijk is

- Zijn opstanding

- Zijn verhoging

Onderwijs over berouw en geloof – het aannemen van redding

- De uitnodiging om tot Christus te komen is een essentieel onderdeel van het evangelie.

- Wij moeten bidden dat het geloof in Christus op dat moment plaatsvindt.

Wij moeten de volgende punten beklemtonen:

- De uitnodiging van Christus om tot Hem te komen

- De noodzaak om je van de zonde af te keren naar God

- De noodzaak om je vertrouwen te stellen op de Heere Jezus en je in gehoorzaamheid aan Hem te onderwerpen.

Onderwijs over de resultaten van redding.

Wij moeten de kinderen vertellen wat er gebeurt wanneer zij hun vertrouwen stellen op Jezus Christus als hun Redder:

- Dat al hun zonden vergeven worden

- Zij worden wedergeboren en ontvangen een nieuwe natuur. God verwacht een verandering in hun leven te zien.

- Zij ontvangen eeuwig leven

- Zij ontvangen de gave van de Heilige Geest

 

Het is niet mogelijk bovenstaande waarheden allemaal in 1 keer te onderwijzen. Het is beter om naar aanleiding van een Bijbelgedeelte 1 aspect grondig te onderwijzen.

 

Het is raadzaam om een korte samenvatting van de evangelieboodschap te onthouden:

Je moet gered worden

Omdat God heilig is en het niet kan toestaan dat zonde de hemel binnenkomt.

Omdat je een zondaar bent.

Je kunt gered worden

Omdat Jezus Christus de straf voor je zonden heeft gedragen.

Omdat Jezus Christus uit de doden is opgestaan.

Je zult gered worden

Indien jij je afkeert van je zonden.

Indien jij je vertrouwen stelt op de Heere Jezus als je Redder en Heer.

Wanneer je gered bent

Zijn al je zonden vergeven – zonden uit het verleden, het heden en de toekomst.

Ben je een ‘nieuwe schepping’ en ga je een nieuw leven beginnen.

 

God heeft ons een boodschap gegeven die, wanneer deze aan kinderen wordt verteld en uitgelegd, door de Heilige Geest een echte levensveranderende kracht heeft.

 

Nieuws

Top