DESIGN STUDIO-3D

Tedd Tripp

In deze lezing gaat Tedd Tripp in op het belang van onderwijs aan je kinderen over Bijbels gezag. Deze lezing heeft hij gehouden in 2008 in de Mars Hill Kerk in de USA tijdens een conferentie over opvoeding voor ouders. 

 

Nieuws

Top