DESIGN STUDIO-3D

Lezing 1: Leven vanuit Gods liefde - basis & doel in de opvoeding
Welk doel heb je voor ogen bij de opvoeding? Hoe is de Bijbel daarin het fundament, de leidraad en richtingwijzer? Wat is vruchtbare grond waarin een kind kan groeien en bloeien? Tijdens vier lezingen worden inzichten uit de Bijbel, pedagogiek, natuur en ervaring gekoppeld aan de praktijk van de alledaagse opvoedsituatie.

In de opvoeding gaat het om 'de vorming van de mens tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid al de gaven, die hij van God ontving te besteden tot Gods eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem plaatst’. - Prof. Waterink (1890-1966)

Vragen bij de video van lezing 1:

 1. In hoeverre is de Bijbel het fundament en de richtingwijzer voor je leven?
  (Zie o.a. Deut. 6:4-7, Psalm 78:2-8, Spr. 22:6, Spr. 29:15, Ex. 12:26, Ef. 6:1-4) 
 1. Welk doel heb jij voor ogen in de opvoeding? Wat vind je belangrijk en waarom?
  Hoe werk je concreet aan dit doel / deze doelen? Wat vind je hierin moeilijk? 
 1. Welke karaktereigenschappen zou je graag zien bij je kind(eren)? Hoe werk je daar concreet aan? 
 1. Hoe werk jij aan de zelfstandigheid van je kind? Waar geniet je van? Wat zijn eventuele knelpunten? 
 1. Hoe leer je een kind om te dienen? Hoe kun je dit doen bij een peuter, kleuter, schoolkind en tiener?
  (Hand. 20:35b, 2 Cor. 9:7, Fil. 2:14) 
 1. Hoe breng je een kind (baby, peuter, kleuter, schoolkind, tiener) bij Jezus?
  Hoe doe je dat concreet? (Matt. 19:14, Deut. 6:4-7, Psalm 78:2-8, Ex. 12:26, Deut. 32:46, Job 1:5)

- Zaai in gerechtigheid, oogst in liefde - Hosea 10:12

 

 

Nieuws

Top