DESIGN STUDIO-3D

Lezing 2: Opvoeding en karakter
Welk doel heb je voor ogen bij de opvoeding? Hoe is de Bijbel daarin het fundament, de leidraad en richtingwijzer? Wat is vruchtbare grond waarin een kind kan groeien en bloeien? Tijdens vier lezingen worden inzichten uit de Bijbel, pedagogiek, natuur en ervaring gekoppeld aan de praktijk van de alledaagse opvoedsituatie.

In de opvoeding gaat het om 'de vorming van de mens tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid al de gaven, die hij van God ontving te besteden tot Gods eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem plaatst’. - Prof. Waterink (1890-1966)

Vragen bij de video van lezing 2:

1. Wat is jouw liefdestaal? En die van je man/kind(eren)?
2. Welke opvoedstijl hanteer je voornamelijk?
3. a. Beschrijf een moment van kortgeleden waarin er in je gezin vrolijkheid en blijdschap heerste.
b. Hoe kun je blijdschap in je gezin bevorderen? (Psalm 133, Fil. 4:4, Rom. 12:10-18)
Hoe leer jij je kind om dankbaar te zijn? (Kol. 3:15, Hebr. 13:5b, 1 Tess. 5:18)
Op welke manier zou je rust en vrede in je gezin kunnen bevorderen?
Waar ben je dankbaar voor en wat zijn jullie werkpunten?
4. a. Wat betekent ‘geworteld in de liefde van God’ voor jou? (Ef. 3:17) Ken je (iets van) Zijn vrede en blijdschap? (Joh. 16:33, Rom. 15:13, Neh. 8:10)
b. Hoe kan je kind de vrede met God (leren) kennen? (Deut. 6:5-7, Matt. 6:33 en 7:21, Luk. 11:9-13, Rom. 5:1, 1 Joh. 1:9)

 

 

Nieuws

Top