DESIGN STUDIO-3D

We zijn blij en dankbaar dat we u deze website kunnen aanbieden. Als platform hebben we het verlangen om onderwijs en toerusting te geven voor godvrezende relaties en huwelijken.

Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur en filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg, moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel.

Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor mensen die de Heere apart heeft gezet om toegewijd, al dan niet ongehuwd, te leven.

Vanuit Lukas 1 vers 17 verlangen de initiatiefnemers van 'Hart voor het Gezin' om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

In bijgesloten [visiedocument] leest u meer over het ontstaan en achtergrond van dit platform. Uw vragen en opmerkingen kunt u stellen aan Job van Beek via .

Maak in de volgende video kennis met enkele initiatiefnemers die het verlangen van Hart voor het gezin verder toelichten.
Om het verlangen van Hart voor het gezin voor herstel en genezing in gebroken relaties te vertolken, is Christian Verwoerd gevraagd een lied te maken. Een prachtige song, die hij samen met Erika de With zingt, is het resultaat.

 

Top