DESIGN STUDIO-3D

Uncategorised

Om het verlangen van Hart voor het gezin voor herstel en genezing in gebroken relaties te vertolken is Christian Verwoerd gevraagd een lied te maken. Een prachtige song, die hij samen met Erika de With zingt, is het resultaat.

 

Graag willen wij ons als werkgroep Relatievorming aan u voorstellen.. 

Henri & Cilia van Maaswaal

We willen graag bijdragen aan bijbelgetrouw onderwijs over relatievorming

Op 5 oktober 2013 zijn wij getrouwd. We kenden elkaar op die dag precies een jaar. In dat jaar hebben we veel geleerd over het aangaan en vormgeven van een relatie die het huwelijk als doel heeft.

Henri was via een lezing al eerder in aanraking gekomen met Bijbels onderwijs over relaties. Toen wij een relatie kregen, zijn we verder op zoek gegaan naar Gods principes met betrekking tot relaties en huwelijk. We leerden hierin steeds meer om deze principes in de praktijk te brengen, hoewel dit voor ons niet altijd gemakkelijk was. We hebben daarin ondervonden hoezeer wij, ook als christenen, beïnvloed zijn door de tijdgeest - juist als het gaat om relaties.

Nu ervaren we nog dagelijks de zegen van het onvoorwaardelijk kiezen voor elkaar. De basis daarvan is het vaste vertrouwen dat God ons bij elkaar bracht.

We vinden het dan ook een voorrecht om, naast ons dagelijks werk als kandidaat-notaris en verpleegkundige, via ‘Hart voor het gezin’ bij te mogen dragen aan Bijbelgetrouw onderwijs over relatievorming. Gods principes zijn altijd de beste principes en brengen uiteindelijk veel vreugde! We hopen veel jongeren enthousiast te maken voor deze principes en hen te steunen en bemoedigen in die weg. 

fotoBartenAnnemarieBart en Annemarie Ridderhof

God is te vertrouwen in relatievorming

Wij zijn Bart en Annemarie Ridderhof. We zijn 29 november 2013 getrouwd en 22 september 2014 is onze zoon Kaleb geboren. 

Toen Bart een jaar of 18 was hoorde hij voor het eerst Bijbels onderwijs over verkering. Dat was een schok voor hem, want dit stond namelijk lijnrecht tegenover dat wat hij om zich heen zag en zelf ook deed. Na een zoektocht ontdekte hij dat de Bijbel ook in deze tijd veel te zeggen heeft over hoe we ons voor kunnen bereiden op een huwelijk en hoe we daar reine wijze naar toe kunnen leven.

Ook Annemarie beluisterde deze lezingen en zag in hoe God verkering heeft bedoeld. Ze verlangde er naar om ook hierin de weg van de Heere te gaan. Voor haar betekende dat een periode van bidden voor Bart. En na drie jaar wachten en vertrouwen kregen ze een relatie.

 We hebben gemerkt hoe goed het is om Gods principes voor relatievorming te volgen en dat Hij ook daarin te vertrouwen is. We willen dit graag doorgeven aan jongeren. Het is ons verlangen dat hierdoor veel huwelijken op een wijze en verantwoorde manier zullen ontstaan: tot Zijn eer!

Lennard en Eline de Vos 

Het is onze passie dat jongeren rein leven voor God en met elkaar

We hebben elkaar leren kennen op onze opleiding. Voordat we verkering kregen wisten we alle twee zeker dat we met elkaar oud wilden worden. Door onderwijs wat we hadden gekregen over het Bijbels vormgeven van een verkering wilden we graag rein blijven tot ons huwelijk. Dat is een beslissing waar we nooit spijt van hebben gehad!

Sinds onze trouwdag op 1 November 2010 zijn wij elkaars ‘soulmates’. En nog steeds genieten we elke dag meer van elkaar en het getrouwde leven. Eind februari 2014 is er een prachtige dochter, Amy, aan ons gezinnetje toegevoegd.

Lennard is werkzaam als verpleegkundige in een sociaal wijkteam. Eline werkt naast haar rol als vrouw en moeder één dag in de week als verpleegkundige.

We weten uit ervaring hoe het is om vergeven te zijn en opnieuw te mogen beginnen als het gaat om seksuele reinheid. Het is onze passie om anderen te helpen om vanuit Gods genade rein te leven en zo ook hun relatie vorm te geven. Daarom zien we het als een voorrecht dat we mee mogen werken met Hart voor Gezin en verlangen we ernaar om Bijbels onderwijs en bemoediging door te geven aan jongeren.

 

Barco en Anneke van de Ruitenbeek

Samen hebben wij 5 kinderen van God ontvangen en hebben het verlangen om een gezin naar Gods hart te zijn.

Zelf zijn wij door de praktijk van het leven door situaties heen gegaan, omdat we niet het bijbels onderwijs ontvangen hebben voordat wij gingen trouwen. Nu willen wij ons inzetten voor mensen die dit verlangen hebben, om zo samen als toekomstige man en vrouw de dingen te bespreken die God van ons vraagt. Dan denken wij aan de thema´s: Bijbels man en vrouw zijn (Efeze 5), communicatie, onvoorwaardelijke liefde, sexualiteit etc. Om hier 3 of 4 avonden aan te besteden. Zodat de huwelijken worden zoals God het heeft bedoeld.

Theo en Eline Ebbers

Ruim 19 jaar getrouwd en gezegend met 6  kinderen. De afgelopen jaren hebben we veel  lezingen gehoord over het huwelijk en over huwelijksvoorbereiding.

Voor ons eigen huwelijk is dit tot zegen geweest. Het huwelijk is een afspiegeling van de relatie van Christus en Zijn bruidsgemeente. Het is dan niet meer dan verwonderlijk dat satan zoveel moeite doet om huwelijken kapot te maken. Hij wil niet dat deze prachtige afspiegeling op aarde zichtbaar is. We hebben te maken met een geestelijke strijd!

Het heeft ons warm gemaakt om jonge stellen huwelijksvoorbereiding te geven en bouwsteenavonden te verzorgen voor getrouwde stellen. We ervaren de zegen van God op dit prachtige werk voor onszelf en voor anderen. We willen dit doen in Zijn kracht en vertrouwend op Hem.

 Albert en Ruth van Schothorst

Toen we trouwden waren we jong en onbezonnen en ergens weet je niet waar je aan begint. We waren verliefd en zaten vol idealen... Inmiddels zijn we ruim 20 jaar getrouwd. Ons huwelijk is kinderloos gebleven, dat is verdrietig. Aan de andere kant heeft het ons ook veel geleerd en tot elkaar gebracht. Het huwelijk is vaak een weg van vallen, opstaan en langzaam leren en groeien. Soms vraag je je af, waarom iedereen zelf het wiel uit moet vinden, er is zoveel van elkaar te leren. En... een goed huwelijk is zó geweldig!

Door ons werk als docent en onze ervaringen als leidinggevenden van een jeugdvereniging, het leiden van bijbelstudiegroepen en kampen hebben we veel contacten met jongeren en zien we de nood en de vragen rondom dit thema. Sinds een jaar geven wij huwelijksvoorbereiding aan twee stellen die zich voorbereiden op hun huwelijk. Op deze manier proberen we anderen te helpen en te leiden in het groeien naar elkaar. In dit alles is God onze leidsman en Zijn woord de bron voor ons bestaan en voor het onderwijs wat we mee willen geven. Wij willen ons leven graag in dienst stellen van Hem en Zijn koninkrijk.

We staan ervoor open, om ook met u of jou, samen hierover na te denken! 

Niek Jan en Paula van Egdom

We wonen in Scherpenzeel en hebben twee prachtige kinderen van de Heere gekregen. Jesse is van november 2012 en Irene van maart 2014.

We zijn getrouwd in december 2008. Wat is het heerlijk om samen met de Heere het huwelijk te beleven. Wat een schitterend plaatje van Christus en Zijn Gemeente!

We vinden het fijn om samen met (toekomstige) echtparen te ontdekken wat God in Zijn Woord over het huwelijk zegt en hoe dit praktisch functioneert.

 

E-mail:  

 

Opvoeding gezin in bedHoe kunnen we onze kinderen opvoeden in het geloof? Hoe bemoedigen we ouders hierin? Via Hart voor gezin wordt er goede literatuur beschikbaar gesteld. Er is de wens om meer te betekenen. Om met elkaar persoonlijk in gesprek te gaan. Om anderen te laten delen in de ervaringen in andere gezinnen. Een plek om je vragen en worstelingen te delen. Daarom is de werkgroep aan het nadenken over het opzetten van kleinschalige huiskamerbijeenkomsten. Met 8 tot 10 ouders samen spreken rondom een concreet aspect van de geloofsopvoeding. Inmiddels is er een informele try-out geweest. Heeft u interesse om in seizoen 2016-2017 deel te nemen aan een of meerdere huiskamerbijeenkomsten rond het onderwerp geloofsopvoeding? Worstelt u er zelf mee en / of wilt u anderen deel maken van uw leerproces? Laat het ons weten.

Werkgroep Opvoeding en geloofsoverdracht
E-mail:

 

 

Henk Maasland

Ik ben Henk Maasland, getrouwd met Anja en woon met onze 6 opgroeiende kinderen in Hardinxveld-Giessendam. In mijn werkzame leven houd ik me voornamelijk bezig met handhaving van wet -en regelgeving. Mijn werkgebieden waren en zijn uiteenlopend, van politieagent in Rotterdam-Zuid tot boswachter van de Grevelingen. Momenteel ben ik als inspecteur Binnenvaart werkzaam bij de Inspectie Leefomgeving & Transport.

Mede door mijn werk heb ik gezien dat het gezin zo’n enorm belangrijke pijler is voor opgroeiende kinderen. Stabiliteit is zo belangrijk, maar ook het ‘er zijn’ voor je gezin. Zowel in geestelijk opzicht, maar ook om ze te helpen een plaats te vinden in dit ‘gejaagde westen’ waarin wij leven.

Persoonlijk denk ik dat het goed is dat wij in er deze ‘digitale samenleving’ ook op uit trekken met onze gezinnen. We missen vaak de grootheid van God in de schepping doordat we bezig zijn met allerhande zaken die onze tijd vragen. In de werkgroep Bijbels man en vader zijn willen we dan ook nadrukkelijk aandacht geven aan de werken van Zijn scheppende hand. De Bijbel verhaalt op veel plaatsen van Gods grootheid. De schepping juicht tot eer van Zijn Naam, ondanks de gebroken wereld waarin wij leven. Wat is het dan mooi om ook door deze dingen heen je kinderen te wijzen op de grootheid van God maar ook op Zijn verlossende werk waardoor Hij eenmaal alle dingen nieuw zal maken en Hij zal regeren tot in eeuwigheid 

Kees Wisserhof 

Sinds ik me meer ben gaan verdiepen in Gods wil aangaande mijn taak als man en vader is er een verlangen ontstaan om dit te delen met andere mannen en/of vaders. Middels dit platform hoop ik daar op verschillende manieren een bijdrage aan te kunnen leveren. De gedachten welke dan in mij opkomen zijn: bemoediging, aansporing, samen zoeken, "mannen onder elkaar", enzovoort.

Mijn naam is Kees Wisserhof, ben getrouwd met Karin samen hebben we vier prachtige kinderen mogen ontvangen. In het dagelijkse leven ben ik jobcoach, waarbij ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt help deze afstand te overbruggen. Daarnaast weet ik mijn tijd prima te vullen met hobbies welke zich m.n. buiten afspelen (bijen houden, tuinieren). Mijn grote verlangen is dat we samen Gods weg mogen ontdekken welke Hij op veel plekken in de Bijbel heeft voorgespiegeld voor hen die Bijbels man en vader willen zijn.

Wilfred Uijl

Wilfred2

Ik ben Wilfred Uijl, woon in Bodegraven, getrouwd met Gerline en vader van vijf kinderen. Ik zie mijn vaderschap en man zijn als grootste verantwoordelijkheid in mijn leven en probeer dat ook als zodanig gestalte te geven. Tegelijkertijd is dit ook het terrein waarop ik regelmatig zoek naar richting en vorming. Waarin beweeg ik mee met de tijd en de wereld waarin we leven omdat ik daar deel van uitmaak? Waarin moet  ik mijn verantwoordelijkheid nemen en onopgeefbare grenzen stellen om als christen weerstand te bieden tegen de wereld en de druk die zij uitoefent op de vorming van mijn kinderen en het gezinsleven? Ik wil het graag goed doen maar weet niet altijd hoe. Goede bedoelingen zijn belangrijk, maar niet genoeg. Het gaat naar mijn overtuiging ook over doordenking, visie en daadkracht om in een tijd als deze vorm te geven aan deze verantwoordelijkheid. Om het zoeken en vinden van geestelijke antwoorden op vragen die ons door de rationele tijd waarin we leven opgedrongen worden. Een tijd waarin problemen met kinderen, jeugd, en jongeren steeds actueler lijkt te worden. Mede door mijn werk als docent in het voortgezet onderwijs ben ik ervan overtuigd dat niet de kinderen en jongeren hiervoor verantwoordelijk zijn maar wij als vaders en mannen. Mijn drive om betrokken te zijn bij de werkgroep “man/vader” is mede hierdoor ingegeven. Vanuit het verlangen om samen met anderen te zoeken, geïnspireerd te worden en uit te dragen wat de Heere zelf ons hierin door Zijn woord aanreikt. Om in Zijn naam en kracht  te staan en te doen wat Hij van ons vraagt in ons man en vader zijn.

 

Petra TalentaPetra van Assenbergh - van Leeuwen

Investeren in relaties, diepgang in gesprekken, gastvrijheid, een periode meelopen op de levensweg van anderen, schrijven en organiseren: daar geniet ik van! In 2012 ben ik getrouwd met Gijsbert en sinds die dag wonen we in Veenendaal. In april 2017 is onze zoon Sam geboren. Naast mijn werk als freelance journaliste zet ik me graag vrijwillig in binnen Hart voor het gezin. Het is mijn verlangen om samen met anderen te zoeken naar Gods plan met ons leven als pelgrim hier op aarde.

Mirjam

Mirjam Baan

Mijn naam is Mirjam Baan. Gelukkig getrouwd en een dankbare moeder van 4 kinderen {5, 4, 2, 0}. Tot 2013 ben ik werkzaam geweest in het {speciaal} basisonderwijs, wat heel leerzaam is geweest, maar waar ik vooral erg van heb genoten. Toch heb ik de stap gewaagd om fulltime thuis te zijn, en er volledig voor mijn gezin te kunnen zijn. Een heerlijke mogelijkheid om te investeren in de jonge harten van onze kinderen. Het is mijn verlangen een vrouw naar Gods hart te zijn en wil ook andere vrouwen bemoedigen om – met vallen en opstaan – meer op Hem te gaan lijken.

DSC04202bew

Lisanne van Dijk

Ik ben Lisanne van Dijk, 27 jaar, gelukkig getrouwd, moeder van twee prachtige meisjes. Sinds ik heb ontdekt wat een prachtig doel God heeft met het leven van een vrouw en moeder in relatie tot haar man en gezin, wil ik niets liever dan Zijn wil steeds beter kennen en deze gehoorzamen. Mij geeft het veel vreugde, voldoening en zegen om deze weg te gaan en hierin te groeien. Dit is dan ook de reden dat ik mij graag inzet voor Hart voor het gezin. Ik geloof dat onderwijs over dit specifieke deel en over alle andere onderdelen ontzettend nodig is in deze tijd. Ik zie er naar uit dat God door dit initiatief verheerlijkt en vele mannen en vrouwen persoonlijk gezegend worden in hun leven met Hem.

 Hanneke gecomHanneke van Doorn

Ik ben Hanneke van Doorn, 29 jaar, getrouwd met Robert en een gezegende (pleeg)moeder van vier kinderen. Naast het zorgen voor ons gezin, ben ik graag bezig met kinderwerk, muziek, koken&bakken en lezen. In alle rollen die ik als vrouw vervul, is het mijn verlangen om een vrouw te zijn die de Heere vreest, zoals zij in Spreuken 31 beschreven wordt. Mijn taak als vrouw en moeder kan ik niet zonder God. Ik ben heel blij met het onderwijs dat ik de afgelopen jaren hierin heb ontvangen en ik ervaar het als een dagelijks leerproces waarin God mij kneedt naar het beeld van Christus. Wat soms heel mooi en soms pijnlijk en confronterend is. Om dit onderwijs breder te verspreiden, werk ik graag mee aan de werkgroep 'vrouw' van Hart voor het gezin. 

KarinKarin Wisserhof

Ik ben Karin Wisserhof, ben 39 jaar, en woon in Putten. Ik ben getrouwd met Kees, en we hebben 4 kinderen; Marjon 14, Gerben 12, Heleen 8, Rik 4. Naast moeder en vrouw ben ik verzorgende binnen de thuiszorg 6-10 uur per week. De reden dat ik meewerk aan 'Hart voor het Gezin' is dat het mijn verlangen is dat meer gezinnen gaan leven zoals Gods woord ons voorschrijft; dat daardoor Zijn heerlijkheid in christelijke gezinnen meer wordt gezien en ervaren. Zelf ervaar ik de rust van een bijbelse rolverdeling binnen ons gezin. Graag wil ik anderen hierbij helpen/adviseren. 

 

E-mail:

 

Graag willen wij ons als werkgroep Single aan u voorstellen...

 

AndreaAndrea van den Dool

Tot nu toe heeft God mij de gave van alleen-zijn gegeven. Waar ik van leer genieten. Veel jaren heb ik extreem verlangd naar een huwelijk. Het was een afgod in mijn leven. Mijn God is een jaloers God en Hij wil Mijn Bruidegom zijn. Dat mag ik van Hem ontvangen! In welke situatie we ook zijn, we worden geroepen geheel voor onze Hemelse Vader te leven en op de Heere Jezus te lijken. Dat is mijn verlangen voor mezelf en voor jou die dit leest. Vanuit wat ik geleerd heb, wil ik mijn plaats in deze groep hebben en zie uit hoe ik hierin ook dienstbaar kan zijn voor wellicht jou -single-vrouw- , die vragen heeft dit onderwerp/ hiermee worstelt. 

Annemarie

Annemarie van den Dool

Weet je dat God goed is en dat Zijn Weg de beste is? Verlang je als single-vrouw dat Hij de Eerste en hoogste plaats heeft in je leven? Worstel je af en toe ook met gevoelens van verlangen naar iemand naast je? Dan kunnen we elkaar de hand schudden! Als je behoefte hebt om hier als vrouw eens face-to-face over door te praten, voel je vrij te reageren.
Een dankbare single met fijne vriendschapsbanden.

 

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken.

Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven.

Vanuit Lukas 1 vers 17 verlangen de initiatiefnemers van 'Hart voor het gezin' om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

We onderscheiden zes thema’s die elk vanuit een aparte werkgroep worden vormgegeven. De leden van de werkgroep zijn biddend en met zorg gekozen, want zij zijn de vertegenwoordigers van Hart voor het gezin. Hun verschillende achtergronden en ervaring op de desbetreffende thema's, maakt dat ze weten waar ze het over hebben en tot zegen kunnen zijn van anderen.

Maak in deze video kennis met enkele initiatiefnemers die het verlangen van Hart voor het gezin verder toelichten.
Om het verlangen van Hart voor het gezin voor herstel en genezing in gebroken relaties te vertolken, is Christian Verwoerd gevraagd een lied te maken. Een prachtige song, die hij samen met Erika de With zingt, is het resultaat.

 

Alle lezingen van de vrouwendagen (november 2016) met Margy Tripp en de lezingen van Voddie Baucham (gehouden in oktober 2016) staan nu online.

Bekijk en luister de lezingen van Margy Tripp terug via het YouTube-kanaal van Hart voor het gezin.

De lezingen van Voddie Baucham kun je terugzien via deze webpagina en deze webpagina.

 

We zijn blij en dankbaar dat we u deze website kunnen aanbieden. Als platform hebben we het verlangen om onderwijs en toerusting te geven voor godvrezende relaties en huwelijken.

Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur en filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg, moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel.

Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor mensen die de Heere apart heeft gezet om toegewijd, al dan niet ongehuwd, te leven.

Vanuit Lukas 1 vers 17 verlangen de initiatiefnemers van 'Hart voor het Gezin' om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

In bijgesloten [visiedocument] leest u meer over het ontstaan en achtergrond van dit platform. Uw vragen en opmerkingen kunt u stellen aan Job van Beek via .

Maak in de volgende video kennis met enkele initiatiefnemers die het verlangen van Hart voor het gezin verder toelichten.
Om het verlangen van Hart voor het gezin voor herstel en genezing in gebroken relaties te vertolken, is Christian Verwoerd gevraagd een lied te maken. Een prachtige song, die hij samen met Erika de With zingt, is het resultaat.

 

Tenaamstelling en postadres:

Platform Hart voor het gezin

 De Boezem 22

 2953 WC Alblasserdam

 Website: https://www.hartvoorhetgezin.nl

2. E-mailadres

Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

 - de uitvoering van een met je gesloten overeenkomst;

 - de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

 - de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; je toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

4. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

5. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

 Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);

 Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

6. Toegang tot je gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of de persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve je contact met ons op te nemen via

7. Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen via

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.

 

 

Maak in de volgende video kennis met enkele initiatiefnemers die het verlangen van Hart voor het gezin verder toelichten.

 

Top