Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Wie zijn wij?

We zijn een platform dat bestaat uit christelijke vrijwilligers. Allen hebben te maken (gehad) met de thema’s waar Hart voor het gezin zich voor inzet. Worstelingen, uitdagingen en vreugde in het opvoeden, bewust single zijn en het huwelijksleven zijn geen onbekend terrein. Je hoeft dus geen goedkope en nietszeggende oplossingen van ons te verwachten. We verlangen dat wat we hebben geleerd uit te delen aan mensen die Jezus Christus willen volgen. Heb je een andere visie, dan zijn we ook beschikbaar. Maar we geven eerlijk aan dat je van ons onderwijs en onze hulp zonder God niet veel hoeft te verwachten.

Ontstaan van Hart voor het gezin

    Hart voor het gezin is in ontstaan vanuit een reformatorisch opwekkingsbeweging (Stichting Heart Cry). Deze opwekkingsbeweging kenmerkt zich door de oproep tot persoonlijke bekering, geestelijke verdieping, waakzame levenshouding, een hoopvolle toekomst en godvrezende gezinnen. De afgelopen jaren zijn alle activiteiten rijk door de Heere gezegend. Veel mensen zijn door de Evangelieboodschap tot geloof gekomen en/of hebben zich opnieuw toegewijd aan Hem.

    Al lange tijd bestond het verlangen om aan gelovigen in de volle breedte van christelijk Nederland Bijbels onderwijs en toerusting op het gebied van relaties en gezin te geven. In 2013 is ´Hart voor het gezin´ opgericht van waaruit we gelovigen op nagenoeg alle thema’s die rondom het gezin en relaties leven, willen toerusten.

    In april 2019 is Hart voor het gezin onderdeel geworden van Stichting Hebron Missie (www.hebronmissie.nl)