DESIGN STUDIO-3D

Met het thema relatievorming willen we onderwijs en toerusting verzorgen voor zowel jongeren als volwassen mannen en vrouwen over het komen tot een relatie en de relatie zelf, de verkering. We willen een Bijbelse boodschap laten horen die praktisch toepasbaar is en ook handvatten biedt op het gebied van seksualiteit. We leven in een tijd waarin buiten én binnen de kerken veel ouders en jongeren niet meer weten wat de Bijbel op dit terrein zegt. God verlangt naar gezonde relaties waarin Zijn liefde en eer de hoogste plek hebben. Gefundeerde kennisoverdracht en getuigenissen zijn daarom van levensbelang. Zeker met het oog op gezonde Bijbelse huwelijken en godvrezende gezinnen om zo voor de Heere een toegerust volk gereed te maken (Luk. 1:17).

Wanneer ben ik klaar om een relatie aan te gaan? Hoe kan ik Gods stem daarin verstaan? Mijn ouders zijn het niet met de relatie eens, wat nu? Hoe houd ik mijn gedachten rein? Heeft God wat te zeggen over wie ik kies als levenspartner?
Misschien herken je deze vragen. Of wellicht heb je andere vragen op het gebied van relatievorming of verkering. Mogelijk kunnen wij als werkgroep dan iets voor jou betekenen. Op deze website hebben we goede informatie verzameld over het aangaan van een relatie en het toegroeien naar een huwelijksrelatie zoals God het heeft bedoeld. Ook organiseren we jaarlijks een jongerenconferentie waarbij het thema 'relatievorming' een plaats krijgt in het programma.

Wellicht is er op jouw school, in je gemeente of op je jeugdvereniging ook behoefte aan dit onderwijs. Vraag ons dan gerust om advies. We kunnen ook met je meedenken over de mogelijkheid om voor betreffende groep een bijeenkomst te organiseren over relatievorming en alles wat daarmee samenhangt. Je kunt contact met ons opnemen via

Voor meer info over het thema, de doelstellingen en de werkwijze van onze werkgroep, kun je het onderstaande PDF-document downloaden.

Thema, doelen en werkwijze werkgroep relatievorming 

 

Top