Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Zoek een vriend die bereid is je pijn te doen

Greg Morse

Ben je weleens enorm getroffen door wat een vriend tegen je zei? Toen ik kortgeleden met een vriend aan het sporten was, vertelde ik hem dat mijn gebedsleven op een laag pitje stond, dat ik weinig tijd met God doorbracht en dat mijn ziel verdord leek. Nadat hij mijn slappe excuses rustig had aangehoord, pauzeerde hij zijn training, draaide hij zich naar me om en zei: "Kerel, ik houd van je, maar dit is onacceptabel. De mensen kijken naar jou. Jij moet naar Christus kijken – je hebt niets te kiezen.”

Onacceptabel

In eerste instantie was mijn trots gekrenkt, maar toen stroomde er een golf van dankbaarheid en bevrijding over me heen. Eindelijk haalde de waarheid die ik steeds ontweek – de God die ik ontweek – me in. God gebruikte de eerlijkheid van een vriend om me wakker te schudden uit mijn geestelijke slaap.

De wonden van een vriend Als we aan vrienden denken, denken we vaak aan mensen die we van nature mogen, die ons mogen en die dingen leuk vinden die wij ook leuk vinden. We hopen vrienden te krijgen die ons bemoedigen, opbeuren en steunen; maar wat vind je ervan om te bidden om vrienden die bereid zijn je pijn te doen? Wonden door iemand die liefheeft, zijn tekenen van trouw, maar overvloedig zijn de kussen van een hater. (Spreuken 27:6)

“Gelovige vrienden zullen ons pijn doen voor ons bestwil. Ze leggen onze zorgvuldig bedachte excuses bloot en zetten ons weer met beide benen op de grond." 

Echte vrienden zijn geen valseriken die ons afranselen met hun woorden om hun gelijk te krijgen of ons de mond te snoeren. Maar gelovige vrienden zijn ware eerstehulpverleners die onze zorgvuldig bedachte excuses blootleggen en ons weer met beide benen op de grond zetten. Ze doen ons pijn voor ons eigen bestwil.

En natuurlijk moeten vrienden meer zijn dan dit – we zijn tenslotte geen honden van Pavlov die elke dag een schok moeten krijgen. Maar in een wereld van politieke correctheid en overgevoeligheid voor kritiek, zijn vrienden met ruggengraat bijna net zo zeldzaam als ongewenst - zelfs binnen de kerk.

Veilige vrienden zijn een bedreiging voor onze zonden
Jouw ziel heeft vrienden nodig die het risico willen lopen om soms jouw trots te krenken voor het eeuwige behoud van je ziel. Ons eeuwig welzijn interesseert de wereld helemaal niets. De bemoedigingen van ongelovige vrienden drijven ons in de richting van de ondergang. Zulke vrienden vleien je met hun woorden – maar het zijn kussen van de Dementor. Ze strelen ons ego en vertellen ons wat we willen horen, maar niet wat we zouden moeten horen. Zelfs de meest oprechte en fatsoenlijke van hen loopt bij God vandaan. We hebben dus een gemeenschap van christelijke vrienden nodig – een lichaam – om te voorkomen dat we schipbreuk lijden. De overwinning behalen doen we niet in ons eentje, en ons eeuwige leven staat op het spel.

Dus dank God voor de wonden die trouwe en eerlijke vrienden je toebrengen, want ze beschermen je voor dodelijk letsel. Ze vertellen je ongekunsteld: “Je flirt met je eigen ondergang!” Of: “Geestelijke luiheid is onacceptabel!” Vrienden die confronterende vragen stellen, die de fluisterende hagedis² op je schouder de kop indrukken, die het eeuwig behoud van onze ziel boven ons tijdelijk genot stellen, dát zijn echte vrienden. Ga op zoek naar dit soort vrienden. Bedank deze vrienden. Doe deze vrienden na. Ze zijn – zoals een vriend van mij het noemt – Gods ‘gemeenschapsgenade’ voor jou. Duistere wezens uit Harry Potter serie ² Beeld uit ‘Brieven uit de hel’ van CS Lewis

Wat zou Jezus zeggen?
Jezus noemt zijn volgelingen vrienden (Johannes 15:14). Misschien heb je niet zoveel vrienden, maar in Christus bezitten we onze Trouwste Vriend, Die aan vriendschap echt betekenis geeft. Maar tweeduizend jaar geleden zouden we een leven samen met de Zoon van God misschien helemaal niet zo leuk hebben gevonden als we nu denken. Jezus schroomde niet om zijn vrienden pijn te doen voor het behoud van hun ziel. 

“We hebben vrienden nodig die het risico willen lopen om soms onze trots te krenken voor het langdurig behoud van onze ziel.” 

Hij probeerde niet aardig gevonden te worden. Hij bestrafte Zijn eigen volgelingen op dezelfde manier als Hij de farizeeërs bestrafte. Hij schrok er niet voor terug om dingen te zeggen die ons beledigden. Hij was een Man zonder bedrog, zonder vleierij. Hij nam geen blad voor de mond, zonde noemde Hij zonde – maar altijd sprak Hij liefdevol en oprecht. Maar het ongelofelijke is dat Jezus Zelf ook pijn leed voor Zijn vrienden (Johannes 15:13). Hij riep niemand zomaar ter verantwoording om het daarbij te laten. Hij had lief met woord en daad. Hij bestrafte de slapende discipelen en noemde Petrus ooit ‘satan’, om vervolgens Zijn leven voor hen te geven (Mattheüs 16:23, 26:36-46, 27:24-56). Jezus toonde Zijn liefde voor degenen die bij Hem hoorden door middel van troostende woorden, bemoedigende woorden, levendmakende woorden èn harde woorden. En al Zijn scherpe woorden werden bekrachtigd door drie doorboorde spijkers en een scherpe doornenkroon - Hij deed het allemaal voor het eeuwig behoud van Zijn vrienden. Hij deed Zijn vrienden pijn om hen te kunnen helpen. Jezus leed pijn om Zijn vrienden te kunnen genezen (Jesaja 53:5).

Vrienden zoals Jezus
We zouden God moeten danken wanneer Hij ons vrienden geeft die op Jezus lijken, en we moeten bidden dat Hij meer van zulke vrienden geeft.

1. Bid om vrienden die je liefdevol pijn doen
Ook al lijkt het er niet altijd op, deze vrienden zijn een geschenk van God. Jouw ziel heeft zulke vrienden nodig. Bid God erom.

2. Bid voor vrienden die ook opbouwen
Behalve verwond raken willen we ook opgebouwd worden. We willen merken dat we geliefd zijn, niet alleen door middel van harde woorden, maar ook door de bemoediging, bevestiging en daden van anderen (1 Thessalonicenzen 5:11, 1 Johannes 3:18).

3. Bedank vrienden die genoeg van je houden om je pijn te doen
Vaak voelen vrienden die jou in liefde de waarheid vertellen zich net zo ongemakkelijk als jij je voelt als je hun scherpe woorden hoort. Misschien zijn ze wel bang voor jouw veroordeling en afwijzing, dus bedank hen voor wat ze tegen je zeggen – ook al zijn ze daarin niet perfect. “In een wereld die overgevoelig is voor kritiek zijn vrienden met ruggengraat waardevoller - en zeldzamer - dan ooit.”

4. Neem de terechtwijzingen van anderen aan
Neem initiatief om je vrienden te vragen eerlijk te zijn over je zwakheden en blinde vlekken en weet dat, omdat Christus voor ons geleden heeft, wij ook lijden kunnen verdragen. Hij is onze identiteit. Laten we zeggen: Slaat de rechtvaardige mij, het zal een gunst zijn, bestraft hij mij, het zal olie op mijn hoofd wezen, mijn hoofd zal het niet weigeren (Psalm 141:5).

5. Wees een vriend die liefdevol terechtwijst
De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat we moeten oppassen voor harten vol ongeloof die ons afvallig kunnen maken van de levende God (Hebreeën 3:12). Hoe zorgen we ervoor dat we niet afvallig worden? We “vermanen elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde” (Hebreeën 3:13). 'Heden’ betekent vandaag. Welke gelovigen moet jij vermanen? Wees moedig en houd je in liefde aan de waarheid wanneer dat nodig is (Efeze 4:15).

Greg Morse is publicist bij desiringGod.org en afgestudeerd aan het Bethlehem College & Seminary. Samen met zijn vrouw Abigail woont hij in Saint Paul in de Verenigde Staten. Vertaling: Miranda Bakker

Terug naar overzicht