Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Gevolgen van seksuele zonden (3)

Seksuele zonden zijn niet alleen maar erg omdat je zondigt tegen Gods geboden; Ze hebben ook ingrijpende gevolgen!

Steve Gallagher behandelt vier gevolgen van seksuele zonden. In dit fragment het derde gevolg.

Terug naar overzicht