DESIGN STUDIO-3D

Bloemlezing, samengesteld door Arjan Baan

Beste vriend(in) en ouders,

Deze brochure wil jou prikkelen om in het licht van de Bijbel na te denken over de hedendaagse verkering en huwelijksvoorbereiding. In gesprekken met jongeren ben ik er achter gekomen dat er op het gebied van verkering, verloving, huwelijk en seksualiteit ontzettend veel gaande is, juist ook in de christelijke gezinnen.

Er zijn vier pijlers waar we in verkering en huwelijk mee te maken hebben: de geestelijke, de emotionele, de lichamelijke en de sociale pijler. Ofwel de gemeenschap met de Heere God, het communiceren met elkaar, de lichamelijke aantrekkingskracht en de vriendschappen die je als stel met anderen hebt. Heel vaak zie je dat het in de verkering alleen om de lichamelijke pijler draait, waardoor uiteindelijk – later in de verkeringstijd of in het huwelijk – een gat in de fundering van de relatie valt. De kans is dan groot dat op termijn het hele huis instort. Talloze jongeren krijgen (jong) verkering en gaan vroeg of laat te ver in de seksualiteit. Hierdoor blijkt het lichamelijke aspect zo dominant te worden, dat het aanstaande echtpaar nauwelijks heeft leren communiceren over de emotionele gevoelens van elkaar. En nog minder heeft men open leren praten over de geestelijke dingen: over de Heere God, het leven met Christus, noodzaak van (dagelijkse) bekering en Godvrezende opvoeding.

Maar al te vaak gaat een verkering weer uit, met alle (psychische) gevolgen van dien. Veel te weinig wordt er door jongeren van te voren welbewust nagedacht over het doel van verkering en het aangaan van een huwelijk.

Met deze brochure wil ik, temidden van al deze gebrokenheid en wantoestanden, een kleine handreiking geven voor jou als jongere, maar ook voor jouw ouders. Het is erg triest om te zien dat ouders met betrekking tot verkering en partnerkeuze geen enkele verantwoordelijkheid en zeggenschap meer (mogen) hebben over de jongeren. Dat is volledig in strijd met de Bijbel!

In het licht van bovenstaande problematiek kreeg ik twee Engelstalige artikelen in handen. Deze artikelen spraken mij erg aan en ik heb deze laten vertalen. Een bloemlezing van deze artikelen kunnen jullie vinden in deze brochure. Heel nadrukkelijk wil ik in dit voorwoord aangeven dat het slechts een aantal principes zijn. Er zou veel meer hierover te zeggen zijn. Het is daarom absoluut niet bedoeld als een handboekje op alle vragen met betrekking tot verkering en huwelijksvoorbereiding. Ik vertrouw erop dat de inhoud jullie tot bezinning brengt!

Het is in ieder geval mijn gebed dat het bijdraagt aan het ontwikkelen van een bijbelse visie op verkering en huwelijksvoorbereiding.

 

Top