DESIGN STUDIO-3D

Peter Masters

In dit artikel beschrijft de auteur aan de hand van de geschiedenis van Izak en Rebekka een aantal principes voor het komen tot een relatie. 

Citaat uit het artikel: 'Omdat de manier waarop Izak en Rebekka samengebracht werden uniek was, vertelt deze geschiedenis ons niet precies hoe we vandaag de dag met deze dingen om moeten gaan. Niettemin is de onveranderlijke God de Auteur van deze geschiedenis, en we zien in de wijze waarop bruid en bruidegom werden verenigd duidelijk een aantal gezaghebbende principes.'

 

Top