Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Hoe de meeste singles in omgekeerde volgorde liefhebben

June Hunt

Afgelopen jaar heeft een van ’s werelds grootste datingsites resultaten vrijgegeven van een enquête gehouden onder 5200 singles. Het is de meest uitgebreide enquête in deze categorie die ooit is gehouden. Het onderzoek onder 21- tot 65-jarigen (en ouder) toont aan dat:

  • 72% van de singles in de toekomst met iemand zou gaan samenwonen zonder te trouwen;
  • 36% van de singles openstaat voor een ‘hook-up’ (scharrel) in de toekomst;
  • 54% een one-night-stand heeft gehad;
  • 76% van de mannen en 77% van de vrouwen in de leeftijd van 21-34 geen maagd meer is.

De resultaten laten duidelijk het uitdagende terrein van de hedendaagse cultuur zien waar christelijke singles zich vandaag de dag op begeven wanneer ze daten. Carolyn was een van deze singles. Gekwetst en verward belde ze me een paar maanden geleden op in ‘Hope in the Night’[1]. Ze vertelde me dat ze omgang had met een man die in een echtscheidingsprocedure zat. Met andere woorden: ze ging uit met een getrouwde man.

Toen ons gesprek vorderde, werd duidelijk dat Carolyn, net als zoveel andere christelijke singles, de ware betekenis van liefde niet begreep. Sterker nog, haar opvatting was volledig omgekeerd.

Terwijl de Engelse taal maar één woord voor liefde heeft, kent de Griekse taal meerdere woorden voor liefde met uiteenlopende betekenissen. Begrijpen wat liefde écht betekent, is van cruciaal belang om een gezonde, Christocentrische liefdesrelatie te hebben. Laten we eens beter kijken naar drie soorten liefde die in de Griekse taal met verschillende woorden worden uitgedrukt.

  • Eros is gepassioneerde, romantische liefde, maar kan ook een gevoel van sterke emotie vertegenwoordigen zonder een focus op romantiek. Eros binnen het huwelijk is door God ontworpen voor lichamelijk en emotioneel genot. Eros binnen een verkeringsrelatie hoort moreel zuiver te zijn, zonder gepassioneerde lust. Je kunt passie voor een persoon hebben zonder gepassioneerde lust, wanneer je je ervan bewust bent dat lichamelijke reinheid noodzakelijk is voor geestelijke reinheid.
  • Phileo staat voor warme liefde, broederlijke liefde en wederzijds genoegen. Phileo is ware vriendschap – de liefde van het elkaar waarderen. Toen Jezus weende na de dood van Zijn dierbare vriend Lazarus, merkten de omstanders op: ‘Zie, hoe lief (phileo) Hij hem had!’ (Joh. 11:36) Het kan ook verwijzen naar liefde voor de ander die net zo diep is als de liefde voor zichzelf. 1 Samuël 18:1 zegt bijvoorbeeld: ‘Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf.’
  • Agapè is onzelfzuchtige liefde, onvoorwaardelijke liefde – een verbintenis waarbij men erop gericht is om het beste en hoogste goed voor een ander te zoeken, ongeacht de reactie van de ander hierop. Agapè is de liefde die bij God vandaan komt. 1 Joh. 4:10-11 zegt: ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten wij ook elkaar liefhebben.’

Het probleem is het volgende: de meeste relaties starten met eros. In feite komen veel stellen nooit verder dan deze fase. Degenen die verder komen dan ‘romantische’ liefde komen gewoonlijk uit bij phileo, de warme liefde van werkelijk waarderen. Deze route leidt echter zelden tot agapè -onvoorwaardelijke liefde die gericht is op het belang van de ander- omdat het onderweg gekaapt wordt door zelfzuchtigheid, lust of enige andere relationele wegversperring.

De eros-phileo-agapè ontwikkeling van de meeste relaties is niet alleen ineffectief… het is onbijbels. Alle relaties, zowel verkering als andere soorten relaties, zouden moeten beginnen met een liefde die het hoogste goed zoekt voor de ander: agapè-liefde.

Gods plan voor verkeringsrelaties is juist het tegenovergestelde dan dat van de hedendaagse cultuur, het ontwikkelt van binnenuit – van agapè-liefde naar phileo en dan, mogelijk, naar eros. Het volgen van deze omgekeerde ontwikkeling (van binnen naar buiten) helpt stellen om bewaard te blijven voor het verteerd worden door erotische gevoelens.

Carolyn en ik spraken die avond uitgebreid over de echte betekenis van liefde en de noodzaak om de relatie met haar vriend af te breken. Ik was de eerste om te erkennen dat het kiezen voor deze moeilijke weg pijnlijk zou zijn. Maar Carolyn zou hoe dan ook pijn ervaren: of ze nu zou stoppen met de relatie of niet. Echter alleen door de relatie te verbreken zou ze later Gods blijvende innerlijke vrede ervaren en zich plaatsen onder Zijn leiding in relaties die gezond en aangenaam zijn in Zijn ogen.

Als een land uitsluitend bevolkt zou zijn door de volwassen singles van Amerika, dan zou dit land qua grootte het 14e land ter wereld zijn. Dit verklaart waarom we allemaal ‘Carolyns’ in ons leven hebben – single vrienden en familieleden die op zoek zijn naar liefde, maar op de verkeerde plaatsen. In het omgaan met deze grote nood is het belangrijk om:

  • Vast te houden aan Bijbelse normen. Hoewel we niet meer in een maatschappij leven waarin reinheid hoog wordt geacht – het wordt zelfs vaak bespot – moeten we Bijbelse principes verkondigen, ongeacht hun populariteit.
  • Zelf voorbeelden te zijn van authentieke liefde, seksuele reinheid en integriteit. Liefhebben ‘van binnen naar buiten’ is iets waar God al Zijn kinderen toe roept – niet alleen degenen die een verkeringsrelatie hebben. Iedere dag dienen zich mogelijkheden aan in ons leven om met deze manier van liefhebben te oefenen… thuis, in de kerk en op je werk.
  • Singels in je omgeving te helpen om de hoop te omarmen dat ook zij kunnen beginnen met het liefhebben ‘op de juiste manier’ – ondanks hun verleden. Onze maatschappij loopt over van beschadigde mensen die het verknald hebben op het gebied van relaties en reinheid. Zij verliezen gemakkelijk de hoop en voelen zich als afgedankte goederen. Wij hebben het buitengewone voorrecht om hen eraan te herinneren dat met God alle dingen mogelijk zijn, waaronder een schoon en nieuw begin in het aangaan van een Christocentrische relatie.

De jaren als single zijn de ideale tijd om je erop te richten de persoon te worden die God wil dat je bent. Voor velen zal deze reis ooit eindigen in een huwelijk. Voor anderen niet. Maar, wanneer het omgaan met relaties op Gods manier gebeurt, zal het singles helpen te groeien in een Christus-gelijkvormig karakter – met het vertrouwen dat de Heere in al hun behoeften zal voorzien, overeenkomstig Zijn heerlijke rijkdom in Christus Jezus. (Filippenzen 4:19)

[1] Een Amerikaans radioprogramma waarin June Hunt vragen beantwoordt van mensen die worstelen met problemen.

Oorspronkelijke titel: ‘Love and Dating: How Most Singles Have Love Backwards’
Auteur: June Hunt
Jaar van uitgave: 2012
Vertaling: Door Hart voor het gezin (met toestemming van de auteur)

Terug naar overzicht