Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Waarom je niet moet daten of trouwen met een ongelovige

Het mag lijken dat een artikel als dit niet noodzakelijk is -dat iedereen die God liefheeft niet zou overwegen om zijn hele leven getrouwd te zijn met iemand die dit niet doet! Dit is helaas niet het geval. Ik ontvang dagelijks brieven van vrouwen die wanhopig proberen God op een volle complete manier te dienen, maar hier niet toe in staat zijn omdat haar man van de wereld houdt en deze dient. In het bijzonder adresseer ik dit artikel aan christelijke vrouwen, omdat mijn ervaring als counselor is dat vrouwen deze fout meer maken dan mannen. Hoewel de problemen en de principes waar ik over praat vanzelfsprekend toegepast kan worden op elke christen als we nadenken over het onderwerp trouwen (of zelfs daten) van iemand die niet van Jezus houd met zijn hele hart. (Dit artikel is niet voor hen die eerst getrouwd zijn en daarna christen geworden zijn. Ook al ben je nu, als resultaat, getrouwd met iemand die niet van Jezus houd, het was niet een keuze die je maakte sinds je christen ben geworden. Dit artikel is voor single christenen, die nog de vragen over “daten” en huwelijk voor zich hebben.

Zendingsdaten
Ik ben niet helemaal zeker wie de term “zendingsdaten” verzonnen heeft, maar ik hou ervan omdat het zo duidelijk het plaatje tekent. Denk je in -een jong meisje, vol van de ijver van God, gaat naar een afgelegen stam om het evangelie aan de verlorenen te preken. Uiteindelijk eindigt ze met een speciale last voor de knappe zoon van de hoofdman. Hij lijkt geïnteresseerd in God, en zo begint ze behoorlijk wat tijd in hem te investeren om hem zo hopelijk voor God te winnen. Dan, voordat je het weet, krijgen haar vrienden bij de Missionary Society een kaart dat ze gaat trouwen en niet meer terug komt. Is hij bekeerd? Nou, niet echt -maar ze heeft er het volle vertrouwen in dat dit snel zal gebeuren. Ondertussen is zij bezig om het huishouden op te zetten in zijn tent vol met afgoden (ze denkt er niet aan deze te aanbidden), en droomtvan een prachtige toekomst met elkaar. Als je zou horen van zo’n situatie, wat zou je denken van de kansen van geluk voor dit meisje -of haar verklaarde liefde voor de Heer? Absoluut haar daden schijnen in tegenstelling te zijn met waar zij in geloofd.Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat elk huwelijk begint met een simpele date. Vele christenen zijn wat dit onderwerp betreft misleid. Het voelt goed om een ongelovige te daten, voor zolang het maar niet te serieus word. Ze denken, “wel, één of twee dates kunnen weinig pijn doen.”Trouwens, misschien kan ik hem tot de Heer leiden. Ik wil nu gewoon wat lol hebben, als het aankomt op serieus jezelf settelen, dan trouwik zeker een christen. “ Het volgende wat ze weten, is dat ze “verliefd”zijn, en wanhopig proberen ze de relatie en het opkomende huwelijk te rationalizeren –ten opzichte van zichzelf, hun vrienden en God. Ik zeg dit: elke christen die dom genoeg is een ongelovige te daten, is dom genoeg er een te trouwen!

Belangrijke beslissingen
Het huwelijk is de grootste en meest belangrijke beslissing die je zult maken naar je beslissing om Jezus te volgen. Zoals ik al zei, elk huwelijk begint met een “first date” een van de grote problemen is dat christen op een veel te achteloze manier omgaan met het idee van daten. Ze hebben de visie van de wereld aangenomen, in plaats van Gods visie. Er is niet zoiets als “spelen in het veld” als het aankomt op christen zijn.Zeker het is eenzaam soms, maar bedenk, elke date heeft de potentie om een levenslange relatie te worden. Tijd doorbrengen met een verkeerde persoon is jezelf openstellen om emotioneel betrokken te raken tot op een punt waar het niet altijd zo gemakkelijk meer is om om te keren en weg te lopen. Als je eenmaal je hart en je emoties aan iemand gegeven heb, zal het je verbazen hoe moeilijk het is om het verlangen te hebben het terug te nemen –als je al zou weten dat je dat moet doen. Hier is een gedeelte van een typische brief die ik recent ontving van een jong christelijk meisje. Ze is als geholpen en bemoedigd om het goede te doen, maar wilde haar hachelijke situatie met jou delen“Ik ben 16 jaar en de dochter van missionaire in het Midden Oosten. Ik had een hechte relatie met de Heere, en Hij is zo goed voor mij geweest op vele manieren. Maar ik ontmoette een jongen op school. Hij is geen christen, en we gingen 3 maanden met elkaar uit. In die tijd, geloofde ik dat het prima was, tenzij we zouden trouwen, wat ik natuurlijk niet van plan was omdat hij geen christen was. Maar later sprak ik met iemand die mij vertelde dat het verkeerd was en dat ik vanaf het begin al niet met hem uit had moeten gaan.“Deze avond kwam hij naar mij toe terwijl ik luisterde naar een nieuw bandje van Keith. Naderhand praatte we, en hij lachte over al die “Jezus, en domme christelijke nummers”, waar ik naar had zitten luisteren. Ik vertelde hem dat ik pijn had op de manier waarop hij de naam van Jezus belachelijk maakte, en ik voelde dat ik een eind moest maken aan deze relatie. Maar het was heel moeilijk omdat we elkaar erg graag mochten, en ik bang was dat mijn getuigenis naar beneden zou gaan als ik het uit zou maken. Ik vraag God nu echt om wijsheid. Als je een paar minuten kan sparen om voor mij te bidden. –anoniem.Wacht niet tot het te laat is. De tijd om Jezus te vragen om wijsheid is voordat je aan een relatie begint –niet daarna. Het is veel makkelijk dan je denkt voor jouw hart om je verstand terzijde te schuiven. Als je eenmaal je eigen verlangens de prioriteit geeft, zal je ijver voor God vervagen. Je emoties zijn machtig, en als jij ze niet onder controle houd, zullen ze jou controleren! (Jer.17:9)

Een ongelijk span
"Vorm geen ongelijk span met een ongelovigen” (2 Kor. 6:14) In de Bijbel, gaven Jezus (en hier, Paulus) vele illustraties en gebruikte hiervoor de landbouw en dieren als voorbeelden, omdat dit hele dagelijkse dingen waren voor iedereen in die tijd. Dus wat betekend het dan om een ongelijk span te vormen? Beeld het je in, twee ossen zijn samengebonden bij de nek door een houten juk zodat ze een ploeg kunnen trekken. Ze zijn zorgvuldig getraind om te reageren op dezelfde opdrachten, en als ze eenmaal verenigt zijn, worden ze als team beschouwd. Een wijze boer kiest twee dieren van dezelfde maat, kracht en temperament omdat hij weet dat zij het beste zullen samenwerken. Als de één de zweep nodig heeft voordat hij beweegt en de andere al bang wordt als hij de zweep ziet, dan zou het onverstandig zijn om ze samen te binden en te verwachten dat ze werken als een team. Het ene“teamlid” zou in paniek proberen weg te vluchten, terwijl de ander koppig zou weigeren zich te bewegen. In feite, als je deze twee samen voegt ziet het er naar uit dat ellende op voorhand is –met de mogelijk schade aan de uitrusting, verwonding en verwarring aan de “teammates”, en natuurlijk zou het werk nooit af komen.Onze lieve Jezus is de wijste en meer liefdevolle “Boer” in het hele universum. Hij weet dat we nooit gelukkig zullen zijn als we samengebonden worden met iemand die ons de tegengestelde richting in duwt van waar we heen willen. Onze leven zou een voortdurende touwtrekkerij zijn, en we zouden nooit in staat zijn het werk te volbrengen waarvoor we geroepen zijn. Dat is waarom Hij ons opdraagt te trouwen “alleen in de Heer.” (1Kor.7:39) Als we God gaan dienen in ons huwelijk dan moeten beide partners het eens zijn over het werk dat er moet gebeuren, hoe dat zal gebeuren, en van wie zij hun orders zullen ontvangen. Eigenlijk is het heel makkelijk. Daarom denk ik dat het me constant verbaast waarom zo velen ervoor kiezen om Gods wijsheid te negeren, en tevergeefs denken “het zal uiteindelijk allemaal wel goed komen.”

Het spelletje: Daten
Ik zou denken dat het toenemend duidelijk word dat daten niet iets is wat je zomaar doet -noch zonder Gods toestemming! Dit betekend niet dat jij je geroepen moet voelen toe het huwelijk voordat je tijd met iemand kan doorbrengen –maar je moet in staat zijn de kwaliteiten van een oprechte “lover” van God in deze persoon zien, en de vruchten van hun geloof moeten voor iedereen zichtbaar zijn. Als zij deze cruciale test doorstaan, moet je nog steeds het aangezicht van God zoeken of het goed is om tijd met deze persoon door te brengen om deze persoon beter te leren kennen. Je moet God hier persoonlijk in zoeken -dat betekend, niet, met de persoon waar je in geïnteresseerd ben. In die weg, als God nee zegt, zal niemand gewond raken. Ik neem dan aan dat je al tijd doorgebracht heb met deze persoon in groepssituaties –maar een diepere relatie ingaan moet je alleen doen als en wanneer de Heer je Zijn toestemming geeft. Als je bang bent om een “Nee” van God te horen, dan zoek je niet Zijn wil, maar die van jezelf. Dit zou direct een signaal van gevaar voor je moeten zijn dat er iets fout is, en je moet geen enkele beweging maken totdat je hart recht is met de Heere.Klinkt dit allemaal nogal strikt voor jou? Wel, vraag aan het aan iemand die door het gebrek aan geduld, raad en gebed de verkeerde persoon gekozen heeft. Ze zullen je vertellen dat ze wilden dat iemand hen had verteld wat ik je nu vertel. Zo velen zijn gebonden in een miserabel, ongelukkig huwelijk omdat ze Jezus hebben genegeerd en hun eigen begeerten de stem van God hebben overheerst. Ze hebben hun les op een harde manier geleerd en nu is het te laat om terug te gaan en overnieuw te beginnen.Als je fout is gemaakt kan je niet terug en zeggen. “we zijn getrouwd buiten Gods wil om, dus nu gaan we scheiden!” Het werkt niet op die manier. De Bijbel vertelt ons dat als onze ongelovige partner bij ons blijft we niet hen niet weg mogen zenden. (1Kor.7:12-13)Waarom zou jij jezelf in de positie brengen om eventueel de verkeerde keuze te maken. Sinds Gods woord ons geboden heeft geen ongelijk span te vormen, is het dom en openlijk rebels om het zelfs maar te overwegen. Je zult bijna zeker in de richting van een ramp gaan als je leunt op de je eigen inzicht in plaats van te vertrouwen op Goden Hem op Zijn woord te nemen.

Waarden, doelen, en motivaties
Toen ik een christen werd, werd mijn hele leven op zijn kop gezet. Ik kon niet langer op dezelfde manier met dingen omgaan als eerst, omdat Gods weg anders was. Alles veranderde. Ik maakte een abrupte gezichtsverandering mee, en moest elk aspect van mijn leven opnieuw evalueren. Een van de eerst dingen die mij opviel was dat de redenen om iets te doen waren verandert. Ik was gemotiveerd door de liefde voor God en een verlangen om Hem te behagen, in plaats van mijn eigen zelfzuchtige verlangens. Hoe dichter ik bij God kwam, openbaarde Hij Zijn hart aan mij, en ik ontdekte dat sommige dingen die zoveel voor me betekend hadden niet langer meer belangrijk waren. En ander dingen, die ik op weinig waarde schatte, begonnen te sprankelen en schijnen als juwelen. Mijn ogen keken naar de eeuwige dingen in plaats van de tijdelijke dingen van deze wereld. Ik denk echt dat mijn hart gebroken zou zijn als ik niet in staat was geweest mijn opwinding, vreugde, en liefde van God met mijn meest geliefde hier op aarde -mijn man -had kunnen delen.

Tekort aan ware intimiteit
“... Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?” (2Kor.6:14) Waar het hier op neer komt is, iemand die Jezus liefheeft heeft niet zoveel gemeenschappelijk met iemand die dit niet doet. Natuurlijk, je kunt van dezelfde hobby's genieten, en actief zijn in hetzelfde soort werk maar als het gaat om de dingen die er werkelijk toedoen, zul je mijlen uit elkaar liggen. In een huwelijk, nadat eerste periode van opwinding afzakt, zul jij jezelf vinden,verlangend naar de ware intimiteit die iemand alleen kan ervaren met iemand met “dezelfde gedachte”. Je zult onvervuld en alleen zijn in deze diepste relatie, door de verschillende overtuigingen, omdat je geen echte intimiteit ervaart. Geen van beiden zal in staat zijn de diepste verlangens van je hart met elkaar te delen omdat je hele basis van kijken naar het leven –je redenen om te leven –totaal verschillen. Jullie harten en levens zullen nooit echt verenigd zijn omdat er geen gemeenschappelijke band is die jullie tot elkaar brengt en bij elkaar houd.Als ik over het huwelijk spreek, heb ik het over een levenslange verbintenis van liefde, eren, koesteren, en gehoorzamen -totdat de dood je scheid! Hoe kan je zelfs maar overwegen om zo’n diepe en bindende overeenkomt te maken met iemand die niet van Jezus houd. Als een christen, heb je de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest om je leven te leiden. Maar de Bijbel verteld ons dat zij die zonder Jezus zijn hebben de wereld, het vlees en de duivel om hen te leiden. Dit zijn de dingen die wij als christenen moeten overwinnen. (1Joh.2:14-17) Hoe kun je iets overwinnen waarmee je getrouwd, toegewijd aan bent, en je leven aan onderworpen hebt?

Trouw nu –Verander later
Veel christelijke meisjes zijn misleidt door het feit dat hun ongelovige vriend niet lijkt te protesteren tegen hun christenzijn. Ook al geloofd hij niet zoals zij, hij lijkt extreem tolerant en gaat soms zelf met haar mee naar de kerk. Hij is een erg aardige jongen, en zijn grootste ondeugd is dat hij een paar biertjes drinkt met de jongens als hij voetbal kijkt. Ze bedenkt dat als ze met hem trouwt, ze veel meer tijd met elkaar zullen hebben, dan kan ze echt aan hem werken en hem gered krijgen. Verdrietig genoeg, zal ze uitvinden dat het niet zo makkelijk is als ze dacht dat het zou zijn. Geleidelijk aan wordt haar mans acceptatie van haar Bijbelstudies en christelijke vrienden steeds minder, en de spanning begint zijn tol te eisen. De meeste meisjes realiseren zich niet dat als ze niet sterk genoeg zijn om de verleiding te weerstaan een ongelovige te trouwen, ze waarschijnlijk ook niet sterk genoeg zullen zijn om hem ooit voor de Heer te winnen.

“Bekering” van gemakken
Soms zal een man een “belofte”maken aan Jezus, om met een christelijke meisje te kunnen trouwen, omdat hij weet dat hij dat moet. Hij zal naar de kerk gaan om haar blij te maken. In feite, hij lijkt erg serieus er in te komen. Maar als het niet een beslissing is geweest van uit zijn eigen behoefte om God, is het van geen betekenissen zal het een kort leven hebben. Zijn “belofte” vervaagt een tijdje nadat zij getrouwd zijn -als het niet langer nodig is voor hem zijn beste voetje voor te zetten. Ik vertrouw dit soort bekeringen nooit, en vertel hen die ik counsel altijd dat hij zijn verbintenis zelf moet laten zien. Dat betekend, Jezus volgen niet aan de zijde van zijn vriendin, maar naar de kerk of Bijbelstudie te gaan op zijn eigen kracht, niet op een date. Als hij bewijst ernstig te zijn, groeit en vast geplant wordt in Jezus, dan naar een paar maanden, kan zij gaan bidden en Heere zoeken over de mogelijkheid om een diepere relatie in te stappen. Het probleem is dat de meeste meiden niet het geduld hebben om de vruchten te testen. Zo gauw als “Mr. Right” het zondaarsgebed lijkt uit te gaan spreken, zij de handdoeken en de borden en bruidsjurk tevoorschijn haalt.

Tweede wet van de Thermodynamica
In de wetenschap, zegt de tweede wet van de Thermodynamica in essentie dat als de tijd voorbij gaat, alles wat aan zichzelf wordt overgelaten verslechterd. Dingen die op zichzelf gelaten worden, worden niet opgebouwd maar afgebroken. Met andere woorden, als de tijd vordert, worden dingen slechter, niet beter –en een leven, aan zichzelf overgelaten zonder God, wordt slechter. Je weet nooit wat er om de hoek is. Mensen die trouwden met een “gelegenheidsdrinker” kwamen er later op de weg achter dat ze getrouwd waren met een alcoholist. Je kan de toekomst niet beoordelen met de tegenwoordige omstandigheden als je omgaat met iemand die ervoor gekozen heeft om zijn eigen weg te gaan in zijn leven. Als je de Heer heb mag je groei en volwassenheid verwachten. Als je de Heer niet hebt dan weet je niet wat je kan verwachten. Dit is niet het oude “Marihuana leidt tot Heroïne” verhaal van een paar jaar geleden –maar zonde leidt tot meer zonden –en een leven dat niet vrijwillig afgestaan is aan Jezus en geleid word door Zijn liefdevolle hand kan overal eindigen... en alles doen!

Competitie
Ik denk dat één van de moeilijkste aspecten in een huwelijk waarin partners een ongelijk span vormen het gevoel is van competitie. Hoe subtiel en onbesproken het ook mag zijn, de competitie wordt ervaren. Als gelovige, je waarden en idealen zullen steeds op de proef gesteld worden als je het dagelijkse leven leeft. De ongelovige zal steeds willen bewijzen (bewust of onbewust) dat hij net zo gelukkig is als jij zonder die zogenoemde “religieuze ervaring”...en jij zal, natuurlijk, aan hem willen laten zien dat je een grotere vrede en vervulling hebt door het kennen van God. Je zult geen geestelijk leiderschap of ondersteuning hebben in deze tijden van beproeving en je geloof zal ondermijnd worden, niet bemoedigt. En uiteindelijk, als de competitie steeds sterker word, zal je maatje moe worden van de concurrentie van jouw vrienden, jouw kerk en jouw God voor jouw aandacht en liefde.

Compromis
Een gelovige, in deze positie, word vele malen verzocht om een compromis te sluiten met haar geloof om de vrede in haar huwelijk te behouden. Ze kan de Heere niet langer dienen opeen open en vrije manier, omdat, als zij dit doet, haar huwelijk misschien uit elkaar valt. Wat vreselijk om in zo’n positie te zijn! Als je begint met compromissen sluiten, wordt je wandel met God zwak en ondervoed. Je zult schuldig zijn voor je gebrek aan gehoorzaamheid aan God, dat je verder bij Hem vandaan zal brengen dan je al bent.Na een poosje raak je beiden gefrustreerd omdat geen van beiden echt vrij is om te doen wat je gelukkig maakt. Jij hebt niemand om Jezus mee lief te hebben, en hij heeft niemand om mee van de wereld te houden. Hij geniet niet van jouw vrienden en activiteiten, en jij geniet niet van de zijne. Jij verlangt naar iemand om je vreugde in Christus mee te delen -en hij krijgt allerlei ander type van verlangens. Hij kan zelfs gaan denken dat als je niet mee uit gaat en zijn pleziertjes hebt, hij wel iemand anders zal vinden die tenminste wel wil. Zoals je wel voor kan stellen, in zo’n situatie, stijgt de spanning.Omdat jullie beiden worden weggehouden van de dingen die jullie willen, zullen bitterheid en rancune het plaatje binnen komen, en zelfs een grotere afstand brengen tussen jullie twee en meer problemen veroorzaken. In vele situaties, als de haatdragendheid er eenmaal is, kan het zijn dat de ongelovige net genoeg Bijbelkennis heeft om jouw hart hiermee als kleine kogeltjes te doorboren. Immers, de Bijbel is waar. En ook al geloofd hij het niet, hij weet dat jij het wel doet –en hij zou het heerlijk kunnen vinden als hij je er onderdoor ziet gaan door overtuiging, veroordeling, en verwarring van zijn aanvallen op jouen jouw geloof. Het Woord van God is een krachtig instrument.... Zelfs in de handen van de onrechtvaardigen. Je mag denken dat ik een onrealistisch plaatje geschetst heb van een huwelijk, maar ik heb honderden brieven gelezen –vol van “hetzelfde verhaal.” Het is bijna onmogelijk voor een huwelijk zoals deze om te overleven (en meestal doen ze dat ook niet) tenzij de gelovige compromis maakt wat betreft het geloof vaak tot het punt dat er geen geloof meer is. Het is dus niet alleen de mogelijk dood van het huwelijk waar ik over praat, maar ook de mogelijkheid van een geestelijke dood.Daarom geloof ik dat de Bijbel zo’n ernstige waarschuwing geeft tegen een eenheid zoals deze.

De juiste balans
Gewoonlijk, zij die aan hun “recht” willen vasthouden en dezelfde oude levensstijl en vrienden erop na willen houden zeggen, “Maar ik moet mezelf niet isoleren en alleen maar omgaan met christenen!” Natuurlijk niet! We zijn het “zout van de aarde,” die de wereld zouten met de liefde van Jezus (Matth.5:13,16). De wereld en de mensen hebben christenen nodig. Hoe zullen ze anders ooit weten dat de Enig Ware Liefde bestaat? Maar je moet niet vergeten ook al zijn wij in de wereld we zijn nooit een deel van de wereld. We moeten altijd voorzichtig zijn onze ogen op de Heere te houden en gelijk te vluchten uit elke situatie die ons kan laten struikelen en wegbrengen van onze hemelse roeping (2Tim.2:22). Teveel christenen gebruiken het excuus om “vriende te winnen voor de Heer” om één voet in de wereld te houden, en deel te hebben aan de wereldse pleziertjes. God kent ons hart. Als je vrienden of je collega’s ervoor zorgen dat je liefde van God “afkoelt” dan is het veel beter om die vriendschap te offeren dan dat jij je relatie met Jezus op offert.Er is geen enkele relatie belangrijker dan je relatie met je Vader in de hemel. Als je niet sterk genoeg bent om de verleiding te weerstaan, geef dat dan toe en blijf er bij vandaan. Wees niet bezorgd om “je getuigenis.” Als je later wegvalt nadat je de waarheid hebt gekend en gepreekt, zal je getuigenis sowieso slecht zijn.

Kinderen
Waar mensen meestal niet over nadenken wanneer ze trouwen is kinderen. Meestal als ze door het gangpad lopen is dat hetgeen waar we het laatste aan denken.Maar ergens zul je waarschijnlijk toch een gezin willen starten. Maar wat is “een gezin”? Is het alleen de aanwezigheid van kinderen dat je de kwalificatie geeft van een familie, of is het iets anders? Een gezinseenheid zie ik als een groep mensen die samengebonden is door liefde, loyaliteit, en een diep verlangen om elkaar tot de hoogste potentie en het doel in God te brengen. Traditioneel gezien, bevat het een moeder, vader en een paar kinderen, meer of minder zoals de Heer leidt. Eén ding is zeker, waar geen eenheid is, daar kan geen “familie”zijn. Zeker je kunt onder één dak leven maar een gezamenlijk onderkomen maakt nog geen familie. In een huwelijk van een ongelijk span, zal alleen maar verwarring en chaos zijn in het huis. Zonder de gezamenlijke band van liefde voor Jezus, kan er geen eenheid zijn. Als ouders het niet eens zijn over hoe de kinderen op te voeden, voeden de kinderen zichzelf op. Als de ouders een verschillend levensstandaard hebben op de gebieden van discipline, verantwoordelijkheid,en acceptabel gedrag en houdingen, dan zullen de kinderen de ouders tegen elkaar uitspelen om hun eigen zin te krijgen -en de ouders zullen met elkaar ruzie maken over de resultaten. Natuurlijk, de kinderen leiden het meeste in deze strijd, hoewel ze dit op het moment zelf niet zo zullen vinden. Een huis als dit zal steeds in beroering zijn en zal een hele ongelukkige plek zijn voor iedereen die er leeft, zowel ouders als kinderen.Als er geen eensgezindheid is in huis over God, en wat onze reactie op Hem zou moeten zijn, dan is het voor kinderen heel moeilijk om Hem te leren kennen en lief te hebben. Als onze kinderen een verschillende boodschap krijgen van elke ouder, zullen ze steeds in verwarring zijn en gedwongen worden om een kant te kiezen. De grootste manier waarop we onze kinderen leren over God is door een voorbeeld voor hen te zijn. Kinderen zetten hun ideeën en gevoelens van hun aardse vader vaak over op God. Als hun vader een rechtvaardige man is die op die manier oordeelt met liefde en bemoediging, dan zal hun beeld en het begrijpen van God meestal goed zijn. (Ef.6:4;Kol.3:21) Als hij oneerlijk oordeelt, agnost is of geen interesse heeft in God, dan zullen ze het moeilijk hebben (zelfs als volwassene) om Gods ware karakter en natuur te zien. Wat oneerlijk om zo’n last op een klein kind te leggen. Het zal hem niet alleen de fijne herinneringen van zijn jeugd kosten –maar uiteindelijk, kan het zelfs zijn ziel kosten. Laten we er niet aan denken om onszelf, om nog maar niet te spreken van onschuldige kinderen, door die pijn en ongeluk heen te laten gaan door hen op te laten groeien in een huis waar strijd en verwarring heerst.Als je nadenkt om een ongelovige te trouwen, heb je het onrealistische beeld om je kinderen op te voeden voor God als je niet eens zoiets belangrijks als je huwelijk aan God kan onderwerpen? Ik zou zeggen dat dit vooruitzicht, op zijn best gezien+ hoogst onwaarschijnlijk is.

Conclusie
De christenen die hun huwelijk ingaan met een ongelovige zullen nooit de volheid en rijkdom ervaren die God ermee voor had. Ze zullen nooit de ware intimiteit ervaren of de zegen van een familie die verbonden is door de band van Jezus liefde. In feite, in plaats van die band (of “hechting”) te ervaren in liefde, zullen ze de band van frustratie en ontevredenheid ervaren die leid tot verwijdering of scheiding. Want Echte Liefde is alleen mogelijk als je God kent, en wanneer je Zijn onzelfzuchtige,onbuigzame liefde voor anderen heb, de andere boven jezelf stellend. Al het andere verbleekt vergeleken bij het echte. Wees niet dom. Begin niet aan iets dat minder is dan het beste van God voor jou. Als je tot een huwelijk geroepen wordt, God heeft de perfecte partner voor jou. Maar wees alert, de vijand is ook een koppelaar.Vertrouw op de Heere, wandel in gehoorzaamheid, en Hij zal jouw noden op Zijn manier beantwoorden op Zijn tijd. Leun op je eigen verstand en dring aan op je eigen weg en let op -je zult krijgen waar je naar zoekt! Je zult ook leven om het te betreuren. Vertrouw God. Hij zal je nooit laten verdwalen.Tenslotte, wil ik tegen je zeggen als je nu in een relatie bent met een ongelovige, of je hebt een relatie gehad (terwijl je beleed een christen te zijn), denk ik dat het goed is je hart te onderzoeken voor de Heere. Als je vrede hebt en tevreden kan zijn in een relatie met iemand die niet van God houdt, dan moet je jezelf afvragen hoeveel je echt van Hem houdt. Immers, als je meer gemeen hebt met hen die in de duisternis wandelen....zou het zou kunnen zijn dat je beide op hetzelfde pad wandelt! (1Joh.1:6-7; Joh.3:21)Misleid jezelf niet. Een ware liefhebber van God zal nooit bewust verbonden zijn aan een liefhebber van de wereld. Denk er zelf niet aan jezelf te onderwerpen aan een huwelijk met een goddeloos partner -tenzij je er niet om geeft om een goddeloos leven te leiden. Bid alsjeblieft over de dingen die we hebben besproken en wees snel om te reageren op de dingen die God tot je hart spreekt. Ik hou veel van jullie, en ik bid dat je de hoogste potentie die er is in Christus Jezus zult bereiken als je Hem gehoorzaamt in alle dingen. Moge God je zegenen als je Hem zoekt.

Copyright Melody Green.Gebruikt met toestemming. Voor meer informatie/ artikels, ga naarwww.MelodyGreen.com

Terug naar overzicht