Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Hartstocht en reinheid

Elisabeth Elliot

In dit boek gaat Elisabeth Elliot op een pastorale en persoonlijke wijze in op de strijd die het kan kosten om rein te leven voor God, zowel voor alleenstaanden als in de verkeringstijd. Ze doet dit aan de hand van haar eigen ervaringen als ongehuwde vrouw op het moment dat ze contact had met haar toekomstige man: Jim Elliot. Ze beschrijft veel herkenbare vragen en situaties om daarin op zoek te gaan naar de richting die God geeft. Daardoor is er een levensecht boek ontstaan dat oog heeft voor de strijd die er gevoerd wordt, maar ook voor de overwinning die er mogelijk is door het geloof in Jezus Christus.

Elisabeth Elliot was gehuwd met Jim Elliot, en Amerikaanse zendeling die samen met vijf anderen in Zuid Amerika werd vermoord. Daarna is ze hertrouwd en opnieuw weduwe geworden. Uit ervaring weet ze wat het is om alleen te zijn en alleen te werken. Door haar boeken en lezingen is zij voor vele mensen tot zegen geweest.

Het boek is vooral geschikt voor jonge vrouwen die nog geen verkering hebben. Maar het kan ook goed gelezen worden door jonge mannen. Het is een boekvol met herkenbare vragen en Bijbelse principes.

Terug naar overzicht