Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Karaktervorming (dvd's jongerenconferentie 2015)

Deze dvd's zijn opgenomen op de jongerenconferentie in februari 2015. Eddie Bakker sprak toen over karaktervorming.

Terug naar overzicht