Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Relatievorming

Wanneer ben ik klaar om een relatie aan te gaan? Hoe kan ik Gods stem daarin verstaan? Mijn ouders zijn het niet met de relatie eens, wat nu? Hoe houd ik mijn gedachten rein? Heeft God wat te zeggen over wie ik kies als levenspartner? 

Misschien herken je deze vragen. Of wellicht heb je andere vragen op het gebied van relatievorming of verkering. Mogelijk kunnen wij als werkgroep dan iets voor jou betekenen. Op deze website hebben we goede informatie verzameld over het aangaan van een relatie en het toegroeien naar een huwelijksrelatie zoals God het heeft bedoeld. Ook organiseren we jaarlijks een jongerenconferentie waarbij het thema ‘relatievorming’ een plaats krijgt in het programma.

Wellicht is er op jouw school, in je gemeente of op je jeugdvereniging ook behoefte aan dit onderwijs. Vraag ons dan gerust om advies. We kunnen ook met je meedenken over de mogelijkheid om voor de betreffende groep een bijeenkomst te organiseren over relatievorming en alles wat daarmee samenhangt. Je kunt contact met ons opnemen via relatievorming@hartvoorhetgezin.nl

Voor meer info over het thema, de doelstellingen en de werkwijze van onze werkgroep, lees dan verder.

Thema

De werkgroep ‘relatievorming’ richt zich op jongeren van ongeveer 12 tot 25 jaar. Het gaat om de jongeren die beginnen na te denken over verkering en om jongeren die al verkering hebben maar nog niet verloofd zijn. Het onderwerp ‘relatievorming’ heeft te maken met vriendschappen, voorbereiding op een verkering, seksualiteit, en de relatie met ouders en gezagsdragers. Deze onderwerpen behandelen we binnen de werkgroep ‘relatievorming’. Gods Woord is daarbij voor ons het fundament. Dat Woord heeft ons iets te zeggen over de weg naar een gezond en stabiel huwelijk. We willen jongeren aanspreken vanuit Gods Woord, hen wijzen op hun verantwoordelijkheid en een boekje opendoen uit ons eigen leven.

Doelen

1. Jongeren leren hoe ze een gezonde en stabiele relatie kunnen voorbereiden en vormgeven.

2. Jongeren leren hoe ze tot een partnerkeuze kunnen komen.

Werkwijze

Dit doen we door onderwijs te geven over:

- Geloof en wedergeboorte als voorwaarde voor gezonde Bijbelse relaties.

- De waarde van vriendschappen en de persoonlijke geestelijke ontwikkeling.

- Het zijn en het vinden van een goede partner voor de rest van het leven.

- De rol en identiteit als man en vrouw en wat dat betekent in de periode vóór verloven en trouwen.

- Het aangaan en vormgeven van een bijbels verantwoorde relatie.

- Rein leven voor en tijdens de relatie.

- Het eren en betrekken van ouders en gezagsdragers in relatievorming.

- De mogelijkheid van een nieuw begin door Gods vergeving en genade.