Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

3. De rol van de ouders

Paul Washer bespreekt wat de rol is van ouders bij het starten van een relatie. Het voorbeeld aan het eind van videofragment 2 hoort nog bij dit onderwerp.

Terug naar overzicht