DESIGN STUDIO-3D

Seksuele zonden zijn niet alleen maar erg omdat je zondigt tegen Gods geboden; Ze hebben ook ingrijpende gevolgen! Steve Gallagher behandelt vier gevolgen van seksuele zonden. In dit fragment het eerste gevolg. 

 

Top