DESIGN STUDIO-3D

Voddie Baucham

Op humoristische en tegelijk uiterst serieuze wijze ontmaskert Voddie Baucham de mythe van 'romantische liefde', zoals die in onze tijd en cultuur voorgesteld wordt. Daartegenover plaatst hij de bijbelse waarheid over liefde. Laat jij je leiden door je gevoel of door een aan God onderworpen wil?

 

Top