Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De mythe van romantische liefde en de waarheid van Bijbelse liefde

Op humoristische en tegelijk uiterst serieuze wijze ontmaskert Voddie Baucham de mythe van 'romantische liefde', zoals die in onze tijd en cultuur voorgesteld wordt. Daartegenover plaatst hij de bijbelse waarheid over liefde. Laat jij je leiden door je gevoel of door een aan God onderworpen wil?

Terug naar overzicht