Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Gods Woord geeft richting voor relaties

In deze lezing spreekt Miel de Rechter over het herstel van de relatie met God en het herstel in de relatie met jezelf. Hij laat duidelijk zien dat zelfaanvaarding begint met het herstel van de relatie met God. Waar haal jij jouw zelfwaardering uit? En wat zegt Gods Woord daarover?
Een Bijbels zelfbeeld is essentieel voor het opbouwen van gezonde relaties met anderen.

Al langere tijd staat deze lezing als audiobestand op de website. Hierbij ook het videobestand.

Terug naar overzicht