Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Single

Single

Met het thema ‘Single’ willen we ons richten op de grote groep vrijgezelle christenen. Zowel binnen als buiten de kerk is er veel aandacht voor huwelijk en gezin, maar lijken alleengaanden vaak een ‘vergeten’ groep alsof ze in een ‘wachtstand’ zitten. Maar is het werkelijk zo dat het leven van een alleengaande minder is dan het hebben van een relatie? 

Lees verder