Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De woorden van de slang

Elisabeth Elliot
Om ongeveer twee uur ’s nachts werd er aan de deur van mijn slaapkamer geklopt, door een mooi meisje, dat bij mij logeerde. Ze was net terug van een afspraakje en wilde met me praten. Zittend aan het voeteneind van mijn bed vertelde ze me over haar verlangen om met een rijke en knappe man te trouwen. En dat was bepaald de man niet waar ze net mee uit was geweest. Hij was aardig genoeg – een christen, knap, interessant, ‘een stuk’, maar… niet rijk.

‘Wat wil je liever dan wat ook in je leven?’ vroeg ik haar. ‘De dingen die God voor je uitkiest, of die van jezelf?’
‘Die van God natuurlijk.’
‘En als Hij nu eens een arme man voor je zou uitkiezen die er niet zo knap uitziet?’
‘O, maar dat doet Hij vast niet!’
‘Waarom niet?’
‘Omdat Hij van me houdt.’
‘Zozo. Dan geeft Hij dus die arme man, die er niet zo knap uit ziet, alleen maar aan een vrouw waar Hij niet niet houdt?’
‘O, maar… ‘
‘Of – denk hier eens even over na – houdt Hij van de arme, onknappe man? Als dat zo zou zijn, zou Hij hem dan een lelijke vrouw geven? Of zou Hij hem misschien een mooie vrouw geven?’
‘O, alstublieft!’
‘Je zei dat je je wilde neerleggen bij datgene wat God voor je uitkiest, Jane. En de keuzes die God maakt hebben betrekking op het hele universum – alle atomen, alle werelden, alle mensen, knap en lelijk, rijk en arm. Hij stelt een eeuwig plan op en een deel van dat plan kan aanleiding zijn tot het geven van een mooi meisje aan een man die niet zo’n schoonheid is. Misschien bidt die man op dit moment wel tot God, of Hij jou aan hem wil geven. Wat zeg je daarvan?’
‘Dat is mij allemaal veel te ingewikkeld, hoor. Ik heb gebeden of Hij me Zijn wil wilde laten doen en ik heb gebeden om een rijke, knappe echtgenoot. En dat ga ik krijgen ook, want Jezus houdt van me en Hij wil dat ik gelukkig ben.’
‘Als je hem niet krijgt, houdt dat dan in dat God niet van je houdt?’

De blauwe ogen vulden zich met tranen. ‘Wil Hij dan niet dat ik gelukkig wordt?’ (Ik hoorde daarin de echo van Eva in de hof van Eden.) ‘Hij ziet het liefst een vroom meisje.’
‘Armzalig en met een lang gezicht, zeker. Wil God dat? En moet dat vroomheid voorstellen?’
‘Moeten? Nee, hoor. Dat hoeft niet, dat kan zelfs niet eens. Echte vroomheid betekent beslist geen armzalig en lang gezicht, Jane, “Heiligheid” houdt ook “heelheid” in. Een “heelheid” komt van het woord “helen”, genezen, gezond worden. Gezond. Aan het doel beantwoordend.’

‘Nou dat moet betekenen dat je gelukkig bent.’ ‘Dat zeker! Maar de problemen komen als we denken dat onze eigen plannen ons gelukkig zullen maken en, als het niet helemaal precies zo gebeurt, gaan denken dat God niet van ons houdt. En we glijden dan uit in de modder van het God-houdt-niet-van-mij-zelfmedelijden.’
‘Én je zei net dat Hij ons gelukkig wil zien. Dan moet Hij je toch geven wat je graag wilt, of niet soms? Ik bedoel natuurlijk binnen redelijke grenzen.’

‘Hij wilde ook dat Adam en Eva gelukkig zouden zijn, maar Hij gaf ze niet alles wat ze maar wilden. Hij wist dat dat de dood voor hen zou betekenen. En daarom werden ze kwaad en stelden ze vast dat Hij niet van hen hield en hen alleen uit gierigheid niet van alle vruchten wilde laten eten. Hoe kon Hij van hen houden als Hij hen niet alles toestond? Ze hechtten meer waarde aan de woorden van de slang dan aan die van God.’

Op een stukje papier dat me tijdens een congres werd overhandigd stond de volgende vraag: ‘Wat moet je doen als je op het punt bent aangeland dat je ervaart dat je vrijgezel-zijn een belemmering is voor je innerlijke groei? Hoe lang moet je blijven wachten?’
Het was maar goed dat ik niet op het podium stond toen die vraag kwam, want ze veroorzaakte een binnenpretje bij me. Ik speelde met de gedachte een schertsend antwoord te geven: ‘Nog drie dagen. En dan ga je naar buiten en vraagt de één of ander ten huwelijk, of je doet jezelf iets aan.’ Natuurlijk waren dat niet de woorden die ik zei. De kern van de zaak lag uiteraard in de woorden ‘belemmering voor je innerlijke groei’. Heeft dat iets te maken met vrijgezel-zijn? Betekent het dat het huwelijk, en dat alleen, een voorwaarde is voor verdiepte innerlijke groei? Hoe deed Jezus dat dan, vrijgezel zijnde?
Ik ben bang dat de slang tot deze persoon had gesproken. Hij schuifelt, lispelt en fluistert: ‘God is gierig'. Hij laat die prachtige vruchten, die het huwelijk worden genoemd, voor je ogen heen en weer bungelen, zonder dat je ze kunt pakken. Hij weigert je het enige dat je nodig hebt voor je innerlijke groei, het enige dat al je problemen kan oplossen en je echt gelukkig kan maken.’

Boek: Hartstocht en reinheid
Auteur: Elisabeth Elliot.
Hoofdstuk 6: De woorden van de slang

Terug naar overzicht