Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De zegeningen van een single

Corine de Jong

Laten we, of we nu in de huwelijkse staat leven of alleenstaand zijn, onze zegeningen tellen, bepleit Corine de Jong. In de kerk wordt regelmatig voorbede gedaan voor mensen die alleenstaand, single zijn. Dit gaat veelal gepaard met woorden zoals eenzaamheid, alleen thuiskomen, onvervulde kinderwens en dergelijke. Er zullen ongetwijfeld singles zijn die zich hierin herkennen en hun levenssituatie als zodanig ervaren. Zij zullen het fijn vinden dat hier oog voor is. Toch is er ook een andere kant, die vrijwel nooit aan bod komt: dat singles veel voorrechten hebben en veel zegeningen ervaren.

Laat om te beginnen volstrekt helder zijn dat God man en vrouw voor elkaar heeft geschapen. We lezen dat zo mooi in het Bijbelboek Genesis, als de Heere God een rib uit Adam neemt, die bouwt tot een vrouw en haar bij Adam brengt. Meteen daarna lezen we dat een man zijn vader en moeder zal verlaten, zich aan zijn vrouw zal hechten en zij tot één vlees zullen zijn. Het huwelijk is als een rode draad die we door de hele Bijbel heen zien. Dat is de normale gang van zaken, om het zo maar te zeggen.

Je ziet dat al bij kinderen. Vraag aan een klein meisje wat ze later wil worden, en het antwoord zal nogal eens zijn: „Moeder.” Dat is ook wat jonge mensen meestal verwachten: ergens tussen je twintigste en je dertigste ga je trouwen en krijg je kinderen. Op een gegeven moment gaan ze daarom ook, al dan niet actief, op zoek naar een levenspartner.

Singles hebben die levenspartner (nog) niet gevonden. Dat is meestal niet een heel bewuste keuze, maar het gebeurde gewoon niet. Hebben ze dan het idee dat ze hun bestemming zijn misgelopen? Er zullen ongetwijfeld singles zijn die dit zo gevoelen en er (blijvend) moeite mee hebben dat ze niet getrouwd zijn, en daardoor ook geen kinderen kunnen krijgen.

Er zijn echter ook tal van singles die tevreden zijn met hun ongetrouwd zijn. Ze ervaren dat God hun leven zo heeft geleid en voelen zich als single net zo gelukkig als echtparen. Om je gelukkig te voelen, helpt het prachtige lied ”Tel je zegeningen, één voor één”. Het is goed om dit elke dag ook daadwerkelijk te doen. Als ik naar mezelf kijk, constateer ik dat ik tal van zegeningen van God ontvang. Een huis, gezondheid, werk, familie, vrienden. En dat telt des te meer als we kijken naar de wereld om ons heen, waar talloze mensen het zo veel minder goed hebben dan wij. Dagelijks kan ik God danken voor alles wat Hij geeft.

En als er momenten zijn dat je even geen zegeningen kunt tellen? Dan is het goed om naar de apostel Paulus te luisteren. Hij zegt dat hij tevreden is in de omstandigheden waarin hij verkeert. En die waren vaak bepaald niet rooskleurig.

Paulus wist wat het was om ongetrouwd te zijn. En vanuit die ervaring schrijft hij in 1 Korinthe 7 dat hij zou willen dat iedereen was zoals hij. Hij zegt namelijk: „De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere, hoe hij de Heere zal behagen. Wie echter gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen.” Als je deze tekst op je laat inwerken, zou je het single-zijn bijna als een voorrecht gaan zien.

Singles hebben geen zorg voor een gezin. Natuurlijk, ze hebben tal van dingen te doen. Ze moeten, net als echtparen, zorgen voor een heel huishouden, de financiën, boodschappen, hun werk enzovoorts. Maar ze hebben de vrijheid om hun tijd zelf in te delen. Op mezelf toegepast: ik heb de mogelijkheid om me op zondag in de Bijbel te verdiepen en goede boeken te lezen. Ik hoef me niet druk te maken over hoe ik het gezellig kan houden met puberende kinderen die de zondag maar een saaie dag vinden. Ik kan veel van mijn vrije tijd gebruiken om iets te betekenen voor mijn naaste binnen en buiten de kerk, omdat ik geen gezin heb dat aandacht vraagt. Zijn er trouwens niet tal van voorbeelden hoe singles tot zegen kunnen zijn? Denk maar aan vrouwen als Florence Nightingale en de huidige diaconessen.

Ga ik het single-zijn idealiseren? Welnee, net zo min als ik het huwelijk idealiseer. Laten we, of we nu in ”de huwelijkse staat” leven of single zijn, onze zegeningen tellen. En misschien moeten predikanten in hun voorbede gewoon ook maar eens danken voor de singles die de gemeente heeft.


(De auteur is hoofd communicatie en fondsenwerving bij Kom over en help.)

Bron: Reformatorisch Dagblad, 04-01-2018

Terug naar overzicht