Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Je hoeft niet te trouwen om gelukkig te worden

Marshall Segal

Je hoeft niet te trouwen om gelukkig te worden. In feite, totdat we ons realiseren dat we niet getrouwd hoeven te zijn om gelukkig te zijn, zijn we niet echt klaar om te trouwen.

Disclaimer: Ik ben nu gelukkig getrouwd. Als je alleenstaand bent, sta je wellicht klaar om dit artikel weg te klikken, en ik kan begrijpen waarom. Te veel getrouwde mensen hebben te veel te gezegd over ongetrouwd zijn. Inderdaad, niet iedere gehuwde persoon begrijpt jouw specifieke pijn en omstandigheden, maar sommigen wel. Ze hebben wellicht een ander perspectief op alleenstaanden, relaties en huwelijk dan die jouw single vrienden hebben.

Ik was meer dan eens dronken in de liefde, smoorverliefd met daten, betovert door het huwelijk. Ik begon met daten op de middelbare school, gevolgd door de ene serieuze relatie na de andere, gedurende de middelbare school en universiteit. Ik dacht dat ik getrouwd zou zijn met mijn 22e, maar in plaats daarvan trouwde ik pas 10 jaar later. Ik heb dingen gezegd waarvan ik zou willen dat ik ze kon herroepen, ben grenzen tegengekomen waarvan ik wilde dat ik terug kon gaan om ze weer op te bouwen. Ik ben niet zomaar een getrouwde man, die jullie schrijft om jullie maar single te houden. Eigenlijk schrijf ik om mijzelf meer single te houden. Ik ken hem beter dan dat ik mijn vrouw ken - zijn zwakheden, zijn blinde vlekken, zijn ongeduld - en ik heb zoveel goed nieuws voor hem. En voor jou.

Als ik zeg dat je niet hoeft te trouwen om gelukkig te zijn, zeg ik dat als iemand die romantiek verslonden heeft, wanhopig op zoek naar blijvende vreugde - en weet hoe het voelt om verder af te zijn, na elke verbroken relatie.


Betekent het huwelijk geluk?

Een van de grootste hindernissen om te trouwen is onze obsessie om te trouwen. Veel te makkelijk geloven we de leugen dat het leven nooit zo goed zal zijn als dat het geweest zou zijn wanneer we nooit zullen trouwen. De Bijbel zegt eigenlijk het tegenovergestelde, hoewel het veel goede dingen heeft te zeggen over het huwelijk.

De apostel Paulus verheerlijkt het alleen zijn boven huwelijk: "Ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf . . . Tegen de ongehuwden en de weduwen, zeg ik: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik.”(1 Korintiërs 7: 7-8). Volgens hem hoeven we niet te trouwen om oprecht en diep gelukkig te zijn. In feite kan het huwelijk zelfs een bedreiging zijn voor het enige dat ons gelukkig zal maken. (1 Korintiërs 7: 32-35)

Hoe gelukkiger je
bent in God voordat je
getrouwd bent, hoe
gelukkiger je zult zijn
met iemand anders,
als je gaat trouwen
 


Het is geen opdracht (1 Korintiërs 7: 6), zegt hij, maar de raad van iemand die de helft van de Nieuwtestamentische boeken schreef. Elders, prijst hij ook de liefde en het huwelijk zoals ook anderen in de Bijbel (Efeziërs 5: 25-33). Maar wat hij schreef over ongetrouwd zijn heeft alles te maken met onze verlangens om te trouwen.

Je hoeft niet te trouwen om gelukkig te zijn, maar om echt gelukkig in het huwelijk te zijn - en in je leven - kan het huwelijk niet de ultieme bron zijn van je vervulling of geluk. Om echt blij met een man of vrouw te zijn, moet je eerst gelukkiger met Iemand anders zijn. Je moet het meest voldaan zijn in Hem.


Eenzame jacht naar geluk

Romantische liefde is een hartenbreker tenzij het wordt verankerd in een hogere liefde.

Jezus waarschuwt de nog-niet-getrouwden, "Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard." (Mattheüs 10:37). Wie zijn zijn/haar toekomstige echtgenoot of echtgenote liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. Jezus, waarom stelt U mijn liefde voor U tegenover mijn liefde voor mijn ouders of mijn echtgenoot, of mijn kinderen? Omdat zelfs de beste liefde hier verbleekt in vergelijking met die Liefde, en alle liefde die concurreert met onze liefde voor Hem onze vreugde in gevaar brengt.

Elisabeth Elliot schrijft: "Het kruis, als dat het liefdesleven binnenkomt, zal de waarheid van het hart onthullen. Mijn hart, wist ik, zou voor altijd een eenzame jager zijn, totdat het zou komen bij de plek 'waar de ware vreugde te vinden is'“ (Hartstocht en reinheid, pg 41).

Jaag niet roekeloos naar het huwelijk voor dingen die je enkel en alleen zal vinden in God. Volheid van vreugde vind je niet bij de knielbank, en eindeloos genot ligt niet in het huwelijksbed. Nee, de Schrift zingt over een hogere liefde en grotere vreugde: “U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd." (Psalm 16:11).

Een lamp voor mijn hart

Jezus vertelt een verhaal over tien vrouwen die wachten op de bruidegom, elk met een lamp terwijl ze wachten (Mattheüs 25: 1). Vijf namen extra olie mee om hun lampen aan te houden, terwijl de andere vijf wel de lampen mee hadden genomen, maar geen olie. Beide lampen brandden fel voor een tijdje, maar toen de bruidegom eindelijk was gearriveerd – toen de vrouwen de lampen het meest nodig hadden – werden de andere vijf achtergelaten in het donker en buiten het bruiloftsfeest (Mattheüs 25:10)

De lampen illustreren -naast andere betekenissen- het verschil tussen verliefdheid en het blijven in de liefde. Het vraagt niet veel om een romantische vlam te ontsteken, maar het is veel moeilijker om die te behouden tijdens lijden, teleurstelling en conflict. De gelukkigste huwelijken hebben opslagplaatsen van geestelijke olie, die andere huwelijken nooit hebben gekend. Hun liefde wordt niet gevoed door fysieke  aantrekkingskracht of relationele chemie, maar door een wederzijdse genegenheid voor en toewijding aan Christus.

Om echt gelukkig in
het huwelijk te zijn,
kan dat niet de
ultieme bron zijn van
ons geluk


Hoe gelukkiger je bent met God voordat je getrouwd bent, hoe gelukkiger je zult zijn met iemand anders of én wanneer je getrouwd bent. De enige mensen die je echt gelukkig zullen maken in het huwelijk, houden meer van Jezus dan van jou. En de enige mensen die jij echt gelukkig kan maken in het huwelijk zijn de mensen waarvan jij minder houdt dan jouw liefde voor Jezus. Dat geldt voor elke individu.


Je moet verliefd worden

Je hoeft niet te trouwen om gelukkig te worden, maar het is wel degelijk nodig om verliefd te worden. Toen Jezus werd gevraagd naar de belangrijkste opdracht in de Bijbel, antwoordde hij: " U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf." (Lucas 10:27) . Om de liefde, waarnaar je ziel verlangt, te vinden, geef je je hart eerst aan God, niet om een man of vrouw. De beste manier om het huwelijk na te jagen, is om God met heel je hart, geest, ziel en kracht te zoeken en na te streven.

Nogmaals een citaat van Elisabeth Elliot, ze schrijft: “Als gehoorzaamheid aan God in tegenspraak is met wat ik denk dat mij blijdschap zal geven, laat ik mezelf dan vragen of ik Hem liefheb. Als ik ja kan zeggen op die vraag, wil ik Hem dan niet behagen? Kan ik zelfs ja zeggen als dat een offer betekent? Een kleine reflectie zal me herinneren dat 'ja' tegen God altijd leidt naar het toppunt van vreugde. Daar kunnen we zeker van op aan. "(Hartstocht en reinheid, pg 90).

Tienduizend jaar vanaf nu, kan je aardse huwelijk een goede, maar korte notitie zijn in de enorme archiefkast van ons gelukkig huwelijk met Jezus. Op ons tienduizendste jubileum met Christus, hoe zal je dan terugkijken naar je aardse huwelijk? Hoe zal je denken over je huidige vriend of vriendin (of breuk)? Na eeuwen zonder enige verwarring of angst of verdriet, hoe kijk je terug naar je dag van verdriet en eenzaamheid hier? De pijnlijke verlangens en het wachten zijn nog steeds zeer reëel, maar dan klein en onbeduidend in vergelijking met de perfecte, naadloze liefde en het geluk dat we altijd zullen genieten.

Hoe gelukkiger je
bent in God voordat je
getrouwd bent, hoe
gelukkiger je zult zijn
met iemand anders,
als je gaat trouwen


Wacht niet met het vinden van de Bron van je geluk, totdat je een man of vrouw zal vinden. Wacht met een echtgenoot, totdat je de ware Bron van geluk hebt gevonden. Als we wisten hoe blij Jezus ons zou willen maken, zouden we stoppen met het wanhopig zoeken naar geluk in een man of vrouw. En dan kunnen we echt blij zijn met die man of vrouw ....

BRON: http://www.desiringgod.org/art...

Vertaling: Aline Hak

Terug naar overzicht