Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Single zijn is geen probleem...

Single zijn is geen probleem dat opgelost moet worden

Pas kreeg ik een email van een alleenstaande vrouw, een twintiger, die me advies vroeg. Het was haar hartsverlangen om getrouwd te zijn, maar ze zag nog geen mogelijkheden aan de horizon. Ze sprak over haar liefde voor Jezus en haar verlangen om te gaan voor zuiverheid. Dat verlangen had haar weerhouden om toe te geven aan frivole romantische relaties, waar vele jongvolwassenen rondom haar van genoten.

Van de email van deze kostbare vrouw kreeg ik tranen in mijn ogen. Ze legde ook de eenzaamheid bloot die ze voelt: het intense verlangen dat een godvruchtige man een verbintenis met jou verlangt, en de pijnlijke gevoelens van ‘ongewild te zijn’, die het gevolg zijn van het ontbreken van iemand om lief te hebben.

De pijn van verloren liefde

Ik kan me veel van haar emoties voorstellen. Vanuit de tijd dat ik zelf single was, herinner ik me diezelfde gevoelens. Ik verlangde onvoorwaardelijk bemind te worden. Dat iemand me zou koesteren zoals ik was - met elke vlek, smet en zonde. Mijn hart deed pijn vanwege de jongeman die brak met mij na een relatie van twee jaar, en ik worstelde met gevoelens van afwijzing.

Maar God liet mij daarin niet alleen. Door mijn hartzeer heen, trok Hij mij dichter naar Zich toe en vond ik troost in Zijn Woord. Ik leerde te vertrouwen dat Hij het goede niet zal onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. (Psalm 84:12)

Gedurende de periode van wachten, las ik een boek dat vormend was voor mijn visie op relaties. Het heet ‘Quest for Love’ (Zoektocht naar liefde) van Elisabeth Elliot. Ik werd geïnspireerd om een ​​leven te leiden tegen de geest van de cultuur in, door niet te doen als zij die achter een man aan zitten, maar in plaats daarvan te wachten op de juiste man die achter mij aanzit. Eén hoofdstuk in het bijzonder was levensveranderend. Het was getiteld: 'Huwelijk: een recht of een geschenk?'

Hulp van Elisabeth Elliot

In dit korte hoofdstuk werd ik geconfronteerd met het feit dat ik was opgegroeid met de gedachte dat ik zou trouwen. Dat was wat ik wilde, en natuurlijk zou God dat ook aan mij geven, dacht ik. Maar Elisabeth Elliots no-nonsens manier corrigeerde mijn verkeerde manier van denken, en mijn perspectief werd volledig opnieuw afgestemd.

Als jij nu single bent, is jouw toegewezen deel voor vandaag: single zijn. Het is Gods gift. Single zijn zou niet gezien moeten worden als een probleem, noch getrouwd zijn als een recht. God geeft ieder in Zijn wijsheid en liefde één van beide als een geschenk.

Single zijn is een gift! Maak je een grap?! Ik was geschokt en verzette me de eerste keer toen mijn ogen over die woorden rolden. Maar het was de stem van Elisabeth Elliot, samen met die van de apostel Paulus (1 Korinthe 7: 7), die me overtuigden om me niet te pijnigen over een ontbrekende relatie. Maar om Jezus met mijn hele hart te volgen in het leven dat Hij me had gegeven om te leven.

Als je het beste uit het single zijn wilt halen, terwijl je verlangt om te trouwen, heb ik hier een paar praktische punten die ik zelf in mijn eigen periode van wachten heb geleerd:

1. Omarm de unieke kansen die je als single hebt

De apostel Paulus herinnert ons eraan dat de getrouwde persoon dubbele verantwoordelijkheden heeft, om zowel de Heere als zijn echtgenoot/echtgenote te behagen. Maar de ongehuwde persoon hoeft alleen maar bezorgd te zijn over het behagen van Jezus.

Ik wil dat je vrij bent van bezorgdheid. De ongehuwde man maakt zich zorgen over de dingen van de Heere, hoe hij de Heere kan behagen. Maar de getrouwde man maakt zich zorgen over wereldse zaken, hoe hij zijn vrouw kan behagen en zijn belangstelling is verdeeld. En de ongehuwde of verloofde vrouw maakt zich zorgen over de dingen van de Heere, hoe ze heilig kan zijn in lichaam en geest. Maar de getrouwde vrouw maakt zich zorgen over wereldse dingen, hoe ze haar man zal behagen. (1 Korinthe 7: 32–34).

Als ongehuwd persoon heb je een unieke vrijheid waarmee je kunt dienen op manieren die misschien niet mogelijk zijn met een gezin. Geniet van de vrijheid die jouw agenda biedt. Ga op zendingsreizen, bouw een diepgaande relatie met vrienden op, vertoef nog een tijdje langer in Gods Woord en lees inspirerende boeken die je geloof voeden. Gebruik je gave van single zijn als een manier om de kerk op te bouwen en te zegenen.

2. Neem risico’s

Vertrouw erop dat als het Gods plan is dat je trouwt, hij je -ongeacht waar je bent-, naar de juiste persoon en op het juiste moment zal leiden. Sommige lieve vrienden van ons zijn een geweldig voorbeeld geweest. Als alleenstaanden die elkaar niet kenden, verhuisden ze allebei naar een afgelegen deel van Afrika om bij hetzelfde zendingsbureau te dienen. Ze wisten niet dat God hun paden op elkaar zou afstemmen in die hete woestijn, en dat ze een jaar later verloofd thuis zouden komen.

Mijn vriendin vertelt me: ‘Mijn man zag me meestal ongedoucht, zonder make-up, een heel jaar lang. En hij wilde nog steeds met me trouwen! Dat is dus liefde!’ Laat je niet verlammen door angst en laat je niet weerhouden naar moeilijke plaatsen te verhuizen, uit angst dat je geen echtgenoot zult ontmoeten. God is groter dan onze best bedachte plannen.

3. Onthoud dat seks niet het voornaamste is

De maatschappij vertelt ons graag de leugen dat we niet kunnen leven zonder romantiek en seks. Helaas zien we dat jongeren en jonge mensen dit idee overnemen. Maar God belooft al onze behoeften in Christus Jezus te vervullen (Filippenzen 4:19). Wij moeten onze vreugde, vervulling en voldoening in het leven met Hem te zoeken, en niet in de tijdelijke genoegens van een relatie, zelfs niet van een huwelijk.

Het leiden van een leven in zuiverheid en toewijding aan God zal veel meer vreugde brengen dan enig fysiek of relationeel plezier ooit zou kunnen geven.

4. Vind eerst volledige en onvoorwaardelijke liefde in Jezus

Het verlangen om volledig gekend en volledig geliefd te zijn, wordt alleen vervuld door een echte relatie met Christus. Niemand kan ons beter liefhebben dan Hij. Hij kent elke geheime zonde, elke schrijnende fout en als we geborgen zijn door het geloof in Hem, worden we bedekt door Zijn kostbare bloed. We zijn vergeven, vrij en geliefd. Koester deze waarheid en vertrouw erop dat Hij genoeg voor je kan en zal zijn.

In welke periode van wachten God je ook plaatst, kies om te bloeien waar je bent geplant. Omhels het leven waar God je toe geroepen heeft, of je nu single bent of getrouwd. Vertrouw erop dat beide roepingen kostbare geschenken van genade zijn, beide met pijnlijke en overweldigende moeilijkheden.

Geluk wordt niet gevonden door het vinden van een soulmate, maar door tevredenheid te vinden in een liefhebbende Heiland. Een Heiland Die jou Zijn eigendom heeft genoemd en jou tot een geliefde zoon of dochter van de Koning heeft gemaakt.

Geschreven door Stacy Reaoch (@StacyReaoch), auteur van ‘Wilderness Wanderings: Finding Contentment in the Desert Times of Life.’ Ze schrijft regelmatig op haar website - https://stacyreaoch.com/ - en woont met haar man Ben en hun vier kinderen in Pittsburgh, Pennsylvania.

Vertaling: Ria Blonk, december 2019

Bron: https://www.desiringgod.org/articles/singleness-is-not-a-problem-to-be-solved

Terug naar overzicht