Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Vrijgezel, gelukkig en uitgezonden

Marshall Segal

Als je vrijgezel bent, zit satan achter je aan. 

Oké, hij heeft het natuurlijk op ons allemaal gemunt, maar er schuilen specifieke gevaren in het vrijgezel zijn – vooral in ongewenst vrijgezel zijn. De duivel houdt ervan om vrijgezelle mensen in de kerk te misleiden en te ontmoedigen en je te laten struikelen in je toewijding en dienstbaarheid. Maar God wil jou – je geloof, je tijd én je ongehuwd zijn – op een speciale manier gebruiken zoals je nu bent. 

Misschien denk je, als je 1 Korinthe 7 gelezen hebt, dat er maar twee categorieën zijn: degenen die voorbestemd zijn om ongehuwd te leven, te dienen en te sterven en degenen die verplicht zijn te trouwen. Paulus zwaait het alleen-zijn alle lof toe met zijn opsomming van geestelijke voordelen van het ongetrouwde leven. Het vrijgezelle leven betekent relatief weinig relatiestress (7:32), minder wereldse afleiding (7:33) en biedt meer mogelijkheden voor aanbidding, toewijding en bediening (7:35). Dus, zo concludeert Paulus, sla de ceremonie over en geniet van de "blijvende toewijding aan de Heere".

De meeste mensen zeggen: “Leuk bedacht, Paulus… maar toch ga ik trouwen.” Misschien wordt je overweldigd door allerlei verleidingen en heb je, om je verlangen te bevredigen, een manier nodig die goed is in Gods ogen (7:2). Misschien is het overduidelijk dat je iemand aan je zijde nodig hebt om aan Gods roeping voor je leven gehoor te kunnen geven (of is dat voor anderen overduidelijk). Misschien wil je graag kinderen en besef je dat je daar iemand bij nodig hebt. Misschien heb je gewoon een diep, onmiskenbaar verlangen naar een liefdevolle en trouwe metgezel. In al die gevallen is het beter voor jou om te trouwen.

Hoewel het in eerste instantie om twee categorieën lijkt te gaan, zien we al snel dat het er in de praktijk drie zijn: de ongehuwden, de gehuwden en de nog-niet-gehuwden. Elke single weet tenslotte dat een verlangen naar een huwelijk nog geen huwelijk is. Het is mijn intentie om, denkend aan de woorden van Paulus, vernieuwde hoop en toewijding te brengen in de harten van de nog-niet-gehuwden en hen een stevige basis aan te reiken voor hun missie als alleenstaande.

Klaar om te gaan waarheen je wilt

Misschien wel de grootste verleiding in het alleen-zijn is de verwachting dat een huwelijk in al onze onvervulde behoeften zal voorzien, onze tekortkomingen zal verhelpen, structuur in ons leven zal brengen en onze talenten zal openbaren. In tegenstelling tot een oplossing beschrijft Paulus het huwelijk echter als een soort problematisch ‘plan B’ voor het leven en de bediening van een christen. Als het moet, trouw dan, maar wees gewaarschuwd: het wordt niet makkelijker om Jezus te volgen als je jezelf bindt aan een andere zondaar in een gevallen wereld.

Het huwelijk kan vreugde geven en soms een verademing zijn, maar het zorgt tegelijk ook voor veel meer afleiding omdat je zo nauw verbonden bent met de ander en met zijn of haar behoeften, dromen, en groei. Het is een hoge en mooie roeping, maar het is er ook een die veel van je vraagt en je zal afhouden van allerlei andere mooie dingen.

Daarom is het (tijdelijke) alleen-zijn voor hen die nog niet getrouwd zijn een gave. Echt waar. Als God je naar een huwelijk leidt, zul je waarschijnlijk nooit meer een tijd meemaken zoals nu. De periode van single zijn is niet van minder waarde dan een huwelijk. Het kan een unieke tijd zijn van onverdeelde toewijding aan Christus en ongestoorde bediening aan anderen.

De Heilige Geest en jouw lege agenda zijn Gods middelen waarmee je een blijvend verschil kunt maken in Zijn Koninkrijk. Je bent gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten (Efeziërs 1:3), en je hebt de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt.

Met Gods hulp en leiding heb je de vrijheid om jezelf, je tijd, je bezittingen, je jeugd en je flexibiliteit te investeren in relaties, bedieningen en dingen die ongelooflijk veel vrucht zullen dragen. Hieronder vind je acht tips om het meeste uit je nog-niet-getrouwde leven te halen.

1. Vervang de afleidingen van een huwelijk niet voor andere afleidingen

Paulus mag dan gelijk hebben als hij zegt dat je als single vrij bent van huwelijkszorgen, maar in deze wereld van iPhones, iPads en iPods hoeven singles weinig moeite te doen om door andere dingen afgeleid te worden. Als je een beetje op mij lijkt dan smacht je zelfs naar afleiding en ga je er snel de mist mee in, of het nu gaat om sporten, tv-series kijken, trainen, eten, eindeloos bloggen of blogs lezen, rondhangen op social media, of het uitspelen van de nieuwste game. We noemen dat misschien ‘ontspanning’, maar het lijkt er vaak meer op alsof we ons alleen-zijn aan het verkwisten zijn.

“Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God” (1 Korinthe 10:31). Alles wat ik hiervoor opsomde kan dus tot Gods eer zijn, maar al die dingen kunnen Gods eer ook gevaarlijk in de weg staan. Als je dat laatste ontkent, kun je waarschijnlijk beter je smartphone, afstandsbediening of loopband weg doen.

Onderzoek eens op welke manieren satan je met snelle en simpele pleziertjes kan afhouden van je missie. Je hoeft die dingen misschien niet helemaal uit te bannen, maar beperk ze en kijk of je tegelijkertijd kan omzien naar je naaste. Wees creatief en maak discipelen tijdens de voetbal, het koken of het spelen van Call of Duty in plaats van je plicht voor God te verzaken vanwege al die dingen.

2. Zeg ‘ja’ tegen spontane ideeën

Het is een feit dat het huwelijk een einde maakt aan spontaniteit. Misschien niet helemaal, maar toch wel grotendeels. Als je dit nog niet wist, vraag ik me af of er al wel (voorheen spontane) vrienden van jou getrouwd zijn.

Een van je grootste gaven als single is je ‘Ja’. ‘Ja’ tegen een willekeurig telefoontje, 'ja’ tegen even ergens op de koffie gaan, ‘ja’ tegen helpen met verhuizen, ‘ja’ tegen een ziekenbezoekje, ‘ja’ tegen een late film of dat evenement in de buurt. Je hebt de heerlijke vrijheid om ‘ja’ te zeggen op voorstellen die getrouwde mensen niet eens kunnen doen. Als er geen huwelijkspartner is, kun je die ook niet teleurstellen met je onbaatzuchtige,  impulsieve acties. Wees bereid om ‘Ja!’ te zeggen, en wees daarmee anderen tot een zegen, ook al heb je er soms geen zin in.

3. Oefen je in onzelfzuchtigheid nu je nog alleen bent

“Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.” Filippenzen 2:3-4 in praktijk brengen wordt in het huwelijk alleen maar lastiger, dus ga er nu alvast mee aan de slag.

Neem een aantal mensen of gezinnen in gedachten voor wie je als single van betekenis kunt zijn. Niemand verwacht op dit moment van je dat je voor anderen zorgt – niemand, behalve

God. Let dus goed op de noden van anderen, vooral van de mensen uit je kerk, en overweeg of je kan helpen. Die hulp kan bestaan uit geld, eten of simpelweg tijd en energie. Misschien wel vooral tijd en energie. Of je nu een hoog salaris hebt of niet, je hebt een hoop ontvangen. Besteed het verstandig en vrijgevig aan de noden van anderen.

In financiële zin hoef je maar één persoon te onderhouden. Bewaar uiteraard ook wat geld voor tijden dat je meer nodig hebt, maar zoek nu je nog alleen bent naar manieren om anderen bij te staan. Je hoeft geen boodschappen te doen voor vijf mensen, etentjes voor twee personen te betalen en bergen luiers te kopen, dus reserveer wat geld om anderen mee tot zegen te zijn en maak er een gewoonte van om wat over te hebben voor een ander. Daarmee bewijs je ook je toekomstige levenspartner een grote dienst en in de tussentijd laat je Jezus’ licht helder schijnen naar de mensen om je heen.

4. Doe radicale en tijdrovende dingen voor God

Zoals je de vrijheid hebt om vaker spontaan 'ja' te zeggen, heb je ook de mogelijkheid om ‘ja’ te zeggen tegen dingen die meer van je vragen dan iemand die getrouwd is zich kan veroorloven. Jouw dromen kunnen groter en duurder zijn. Organiseer een dagelijkse gebedsbijeenkomst of andere activiteit. Ga nieuwe contacten aan op het gebied van discipelschap. Begin een nieuw maatschappelijk project met Christus in het middelpunt. Doe alles wat hierboven staat; met Gods Geest in je leven en je voornemen om de tijd als single goed te besteden, zal het je verbazen tot welke dingen jij en je vrijgezelle vrienden in staat zijn, vooral als je dezelfde dromen hebt en samenwerkt.

Wees radicaal, maar niet roekeloos. Het is niet de bedoeling dat je jezelf voor zoveel dingen inzet dat je voor geen van alle nog echt tijd hebt, dus ga in gebed voordat je iets besluit en bespreek het met mensen die van je houden en ook 'nee' tegen je durven zeggen. In mijn beleving zijn vrijgezelle gelovigen echter in staat om meer te doen of te geven dan ze zijn.

5. Breng tijd door met getrouwde mensen

Des te langer je nog niet getrouwd bent, des te meer tijd heb je om over het huwelijk te leren van andermans successen en fouten. Je kunt weliswaar niet voorkomen dat je zelf binnen het huwelijk ook misstappen en zonden zult begaan, maar je kunt wel de kans op succes vergroten door van tevoren een goede leerling te zijn.

Zoek naar mogelijkheden om onderdeel te zijn van het leven en het gezin van een getrouwd persoon. Als je niets lelijks of vuils kunt bekennen binnen een gezin, ben je er misschien niet thuis genoeg. Wees niemand tot last, maar wees ook niet bang om het gesprek aan te gaan. Het kan al iets simpels zijn zoals op zondag na de kerk met anderen lunchen. Maak het hen makkelijk om ja te zeggen door je dienstbaar en enthousiast op te stellen. Bied aan om een keer op te passen of te helpen in de tuin of breng eens een pan eten als een van de kinderen ziek is.

Op deze manier kun je een hoop leren. Kijk goed. Stel vragen. Schrijf op wat je wilt onthouden. Blijf in alles wat je observeert bescheiden en nederig (als je in je eigen toekomstige huwelijk kon kijken, zou dit niet zo’n probleem zijn). Behalve dat ons gevoel en verstand ten aanzien van het huwelijk worden gevormd door de Schrift, hebben we ook praktische voorbeelden van gebrekkige maar standvastige huwelijken nodig. Echte relaties maken de principes en lessen helder en realistisch.

6. Breng tijd door met mensen die nog niet getrouwd zijn

Hoewel de observatie van getrouwde mensen belangrijke invalshoeken en voorbeelden biedt, heb je ook mensen nodig die dezelfde gevoelens, verlangens en verleidingen ervaren  als jij. Investeer daarom in mensen die dezelfde vragen hebben als jij en die net als jij deze unieke tijd van single zijn optimaal willen benutten in Jezus’ naam.

Bedenk je dat Paulus, hoewel hij nooit getrouwd is, tijdens zijn dienst in Gods Koninkrijk de meeste tijd samen met iemand was. Zoek vrienden die betrouwbaar en begenadigd zijn en missionair zijn ingesteld. Spreek met elkaar af om jullie levens, nu jullie nog niet getrouwd zijn, in te zetten voor Zijn Koninkrijk. Christus volgen doe je nooit alleen, zelfs niet als je single bent.

7. Zoek een verloofde op de frontlinie

Maak er niet je missie van om te trouwen, maar maak er je missie van om bij te dragen aan Gods plan met de wereld en de voortgang van het evangelie op de plek waar je bent, en zoek iemand die hetzelfde doel voor ogen heeft. Als je graag wilt trouwen met iemand die Jezus liefheeft en vol vuur over Hem getuigt, dan kun je het beste zorgen dat je op plekken bent waar ook zulke toegewijde mensen zijn.

Sluit je aan bij een kleine groep, niet een groep van alleen maar vrijgezelle christenen, maar een groep die actief samenwerkt aan dezelfde missie. Neem deel aan een missionaire activiteit vanuit je kerk die ook de minderheden erbij betrekt. Richt je op de oogst, en je zal een helper vinden.

8. Vestig zolang je wacht je hoop meer op Jezus dan op het huwelijk

Maak het eerst waar. Besteed er veel tijd aan om je ziel te voeden met alles wat God voor je betekent door Jezus. Durf iemand die enkel en alleen over je liefdesleven wil praten erop aan te spreken. “Heb je momenteel nog een vriendin?” “Zijn jullie een stel?” “Dat is echt een leuke meid. Wat vindt je van haar?” “Heb je soms zin in een date met de broer van de kamergenoot van de neef van mijn vrouw?" Ook getrouwde mensen kunnen te ver gaan.

Gebruik de ongemakkelijke vragen om hen te wijzen op de Bruidegom die voor jouw eeuwige geluk heeft gezorgd, hetzij in leven of dood, in ziekte of gezondheid, getrouwd of vrijgezel.

Wanneer je je als single alleen of moedeloos voelt, bedenk dan dat als je gered bent, je ook uitgezonden bent. Wacht niet tot je getrouwd bent voordat je aan het werk gaat, maar haal het maximale uit je nog-niet-getrouwde leven.

Marshall Segal (@MarshallSegal) is schrijver en hoofdredacteur bij desiringGod.org. Hij schreef het boek Not Yet Married: The Pursuit of Joy in Singleness & Dating (2017). Hij is afgestudeerd aan het Bethlehem College & Seminary. Samen met zijn vrouw Faye woont hij in Minneapolis.

Terug naar overzicht