Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Waarom we wijze vrienden nodig hebben

Vier redenen waarom we wijze vrienden nodig hebben

Deze week heeft de president van Oekraïne de leiders van de Verenigde Staten moedig herinnerd aan een krachtig beginsel: in tijden van oorlog heb je vrienden nodig die achter je staan. Geen land en geen individu kan elke aanval weerstaan. Er zit een geestelijke les in deze woorden die we niet over het hoofd mogen zien. De afgelopen jaren hebben veel mensen hun vrienden uit het oog verloren en hun sociale en geestelijke leven alleen geleid. Sommigen raakten geïsoleerd door medische redenen, anderen zijn nog steeds niet betrokken bij een kerkelijke gemeente, werk of andere gemeenschapsactiviteiten die voor hen een bron van verbondenheid en vriendschap waren. Spijtig genoeg zijn veel mensen op dit moment alleen, zonder vrienden in de buurt. 

De waarheid is dat we wijze vrienden nodig hebben. Het is niet Gods bedoeling dat wij alleen door het leven zullen gaan. Wijze vrienden maken een groot verschil in hoe wij op beproevingen reageren. God heeft vriendschap gegeven als de oplossing voor onze eenzaamheid, en als een noodzakelijke bron van wijsheid wanneer we die nodig hebben. In feite is God Zelf een trouwe Vriend in tijden van nood. Maar God zegt ons niet om ons leven te leiden zónder andere goede vriendschappen. Door wijze vriendschappen ervaren wij de liefde en wijsheid van God. Ik vraag vaak aan mensen die bij mij voor counseling komen: ‘Welk advies hebben jouw wijze vrienden je gegeven met betrekking tot jouw strijd?’ Op het moment dat ze het antwoord schuldig moeten blijven, kijken ze me vaak wat vragend aan. Velen hebben geen wijze vriend van wie ze raad ontvangen. Anderen hebben zich afgekeerd van wijze vrienden, uit angst om beschaamd een hardnekkige worsteling te moeten toegeven. Het gemis van wijze vrienden is nadelig in het maken van de juiste keuzes.

Hier zijn vier redenen waarom we deze kwaliteit vriendschappen tot een prioriteit moeten maken.

Reden 1 - Wijze vrienden geven ons leiding.
Het principe dat in Spreuken 20:18 wordt beschreven is iets wat zich op dit moment levendig voor onze ogen afspeelt – ‘Plannen komen door overleg tot stand, voer daarom oorlog na rijp beraad.’ Voordat een land een oorlog begint, moet het eerst de kosten berekenen. Laten we bidden voor onze leiders als zij beslissingen nemen over leven en dood, die invloed zullen hebben op velen in de wereld. Gelukkig hebben de meeste van onze beslissingen geen leven of dood tot gevolg, maar toch zullen ze een grote invloed hebben op het verloop van ons leven. De keuze voor een huwelijk, samen te blijven of het huwelijk te beëindigen heeft allemaal belangrijke gevolgen. Een onbalans in werk, middelen of vrije tijd leidt tot grote struggles, die aanzienlijke pijnlijk zijn om weer terug te draaien. Wanneer het aankomt op de grote beslissingen van het leven, kiezen sommige mensen ervoor om het alleen te doen, maar vaak mislukt dat. Wijze mensen zoeken input en begeleiding voordat ze verder gaan.

Reden 2 - Wijze vrienden geven levenslessen door

Spreuken 20:29 herinnert ons eraan dat de grijze haren van wijsheid net zo waardevol zijn als de kracht van iemands jeugd: ‘Het sieraad van jonge mannen is hun kracht, en de glorie van de ouderen is de grijsheid.’ Als het op vriendschappen aankomt, kunnen we profiteren van de wijsheid van verschillende gezichtspunten, of die nu voortkomen uit leeftijd, cultuur of levenservaring. In een wereld vol beïnvloeding waarin mensen proberen om oppervlakkige filosofieën aan de man te brengen, die de massa aanspreken, moeten we op zoek gaan naar de schat van wijsheid. 

Reden 3 - Wijze vrienden beschermen ons

Spreuken 13:20 herinnert ons eraan dat ‘Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden, maar wie omgaat met dwazen, zal het slecht vergaan.’ Als tiener zat ik in de auto toen een jeugdvriend besloot om - met de Volvo van zijn ouders - zo hard als mogelijk te rijden. We durfden niet harder dan 140 km per uur. Het was dwaas en gevaarlijk. Dit is de reden dat tienerjongens de wereld niet regeren! We hebben wijze vrienden nodig die ons de waarheid zeggen over onze eigen dwaze en gevaarlijke ideeën. In onze trots kunnen we denken dat we immuun zijn voor dwaze keuzes, maar die denkwijze zelf staat op wankele basis. Als we niet met wijze vrienden wandelen, zullen we maar al te vaak vallen.

Reden 4 - Wijze vrienden helpen ons naar volwassenheid.

Spreuken 18:24 zegt: ‘Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.’ Hoewel Jezus zeker een intieme/perfecte Vriend voor ons kan zijn, geeft Hij ons Zelf het bemoedigende voorbeeld met betrekking tot het hebben van aardse vrienden. Hij is het meest intiem geweest met enkelen, terwijl Hij toch te midden van de massa heeft geleefd. Het hebben van een goede vriend(in), die met ons de beproevingen van het leven deelt, is een groot voorrecht. Spreuken herinnert ons eraan dat we voor vriendschappen moeten gaan waarin we diep gekend en diep bemind worden, met een blijvend commitment om het samen vol te houden. Eerlijk gezegd zullen we dit soort vriendschappen alleen hebben als we ervoor kiezen om zelf zo'n vriend(in) voor anderen te zijn, omdat deze relaties zich over de jaren vormen. Als je zo’n vriend(in) vindt, koester die vriendschap dan en laat het groeien, voor jouw welzijn en dat van de ander.

Conclusie: Misschien lees je dit met een zeker gevoel van eenzaamheid en een zeker gevoel van verlangen. Ik daag je uit om een stap te zetten om je bestaande vriendschap(pen) te hervatten of om nieuwe vriendschap(pen) te sluiten.

We hebben allemaal vriendschap(pen) nodig om ons door dit moeilijke leven heen te slaan. Het is niet Gods bedoeling dat we er alleen voor staan.

Misschien heb je het gevoel dat je vrienden je in de steek hebben gelaten, en misschien zitten zij alleen en vragen zich hetzelfde af. Doe iets, bel ze op, of stuur ze een berichtje. Laat ze weten dat jij het hebt laten versloffen en dat samen een kop koffie drinken geweldig zou zijn. Het leven is te kort om alleen verder te gaan.

Dr. Tim Allchin – 18 maart 2022
Uitvoerend Directeur Biblical Counseling Centre Illinois


4 Reasons We Need Wise Friends
Vertaling: Annemarie van den Dool


Terug naar overzicht