Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Gods Woord geeft de richting voor relaties

In deze lezing spreekt Miel de Rechter over het herstel van de relatie met God en het herstel in de relatie met jezelf. Hij laat duidelijk zien dat zelfaanvaarding begint met het herstel van de relatie met God. Waar haal jij jouw zelfwaardering uit? En wat zegt Gods Woord daarover?

Terug naar overzicht