Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

De vijf talen van de liefde voor singles


Gary Chapman


Een bekend boek van Gary Chapman is ‘De vijf talen van de liefde’. Volgens Chapman zijn er vijf algemene 'talen' van liefde. We kunnen onze liefde laten blijken:
* door het geven van het beste deel van onze tijd;
* door bemoedigende woorden;
* door cadeaus;
* door hulpvaardigheid;
* door lichamelijke aanraking.

De boodschap uit het boek ‘De vijf talen van de liefde’ heeft Chapman afgestemd op de unieke behoeften van singles in het boek ‘De vijf talen van de liefde voor singles’. Door middel van veel voorbeelden en anekdotes uit de praktijk laat Chapman zien dat je de bewezen principes over het geven en ontvangen van onvoorwaardelijke liefde kunt toepassen in al je relaties met familie, vrienden, collega’s en klasgenoten. In het boek is ook een hoofdstuk opgenomen over Online dating: de voordelen, valkuilen en overwegingen.

Terug naar overzicht