Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Homoseksualiteit

Philip Nunn

Homoseksualiteit, een hot item in deze tijd! Met dit boek wil de schrijver in deze 21-ste eeuw drie verschillende groepen christenen aanspreken. In de eerste plaats wil Philip Nunn christenen bemoedigen die een bewogen en liefdevol hart van een herder hebben en zich toeleggen op het helpen van mannen en vrouwen, die worstelen met hun seksuele geaardheid. In de tweede plaats wil de auteur de verantwoordelijken en leidinggevenden in de gemeente helpen om het Woord van God te onderwijzen en praktisch toe te passen. Ten derde richt hij zich ook tot christenen met homoseksuele ervaringen die een leven willen leiden dat voor God welbehaaglijk is.

Dit boek behandelt onder andere onderwerpen als: Is homoseksuele geaardheid zonde? • Kan het verkeerd zijn om uiting te geven aan wie we zijn? • Veroordeelt de Bijbel alle vormen van homoseksuele relaties? • Welke hoop biedt God aan homoseksuele mensen?

De Engelsman Philip Nunn was 15 jaar zendeling in Colombia. Nu woont hij met zijn vrouwen vier kinderen in Nederland. Hij is een Bijbelleraar en pastoraal werker.
De kracht van dit boekje is de pastorale insteek voor hen die worstelen en hun begeleiders.

Dit boekje wil je prikkelen om in het licht van de Bijbel na te denken over verkering, liefde en seksualiteit. Het laat duidelijk zien wat de schadelijke en pijnlijke gevolgen zijn van gebroken verkeringen. Hoe we ook als christenen beïnvloed zijn door deze tijd, en veelal doen wat goed voelt. Zonder een duidelijke visie te hebben vanuit Gods woord.

Terug naar overzicht