Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Mijn hart blijft onbevredigd

In dit boekje wordt door het echtpaar Walter en Ingrid Trobisch met een jonge vrouw op een eerlijke en openhartige wijze een authentieke briefwisseling gevoerd over het onderwerp masturbatie -iets wat meestal wordt aangeduid met het misleidende woord ‘zelfbevrediging’.
Hoewel tegenwoordig bijna overal het geluid klinkt dat dit onschadelijk en ongevaarlijk is, ervaren mensen dat ze hiermee niet werkelijk worden geholpen. Walter en Ingrid kregen veel brieven over dit onderwerp wat hen bracht tot dit boekje. Veelal wordt gedacht dat alleen jonge mannen hiermee worstelen, maar niets is minder waar. De meeste brieven bereikten hen van jonge vrouwen.

Heel eerlijk wordt in deze briefwisseling naar de wortel van zaken gegaan en wordt bloot gelegd waar het doel wordt gemist (en dàt is zonde). Masturberen is vaak een vlucht: een verdringen van bijv. negatieve emoties, stress cq moeilijke dingen in het leven.

Het geeft een tijdelijke ontlading, maar daarna meestal een (onverklaarbaar) schuldgevoel. Waarom? Omdat in het ‘geweten’ duidelijk is dat seksualiteit gegeven is voor communicatie en dat masturbatie daaraan niet voldoet.
Een kernachtig citaat hierover: ‘Masturbatie is geen spreken, maar een zwijgen, een stom met-zich-alleen-zijn. Er ontstaat geen betrekking. Men spreekt dan met niemand, geeft niemand iets, maar neemt iets voor zichzelf. Deze uitdrukking: iets voor zichzelf nemen, heeft een dubbele betekenis. Men neemt voor zichzelf iets, uit angst dat het hem niet gegeven wordt. Maar juist daardoor neemt men voor zichzelf iets weg- namelijk de geschiktheid om zichzelf te geven, zich voor anderen op te stellen, hun iets te geven, hen aan te spreken”.

De vraag komt aan de orde of je teveel of te weinig van jezelf kunt houden. Masturbatie drukt beide zaken uit. Je hebt jezelf op een negatieve wijze teveel lief door de gerichtheid op jezelf en je eigen genot. Door het onvermogen jezelf los te laten en juist liefde weg te geven hou je te weinig van jezelf en is masturbatie veelal een teken dat de seksualiteit (nog) niet die plek heeft die God hem geeft en wil geven.
Maar dit moet niet tot ontmoediging leiden, maar tot hoop. Er is altijd genade om op te staan en weer opnieuw te beginnen!

Dit boekje, dat in 1988 uit het Duits werd vertaald, is nog steeds actueel.
Het is een pastoraal meelopen in een persoonlijke worsteling zonder goedkoop advies. De verantwoordelijkheid blijft tussen de lezer en God.
Het is een briefwisseling die tot nadenken stemt en waar je stukjes soms enkele keren moet lezen om de diepte tot je door te laten dringen. De woordkeuze is mogelijk soms wat gedateerd, maar iedere single die worstelt met deze lust zal zich werkelijk geholpen weten!
Het is helaas uit druk, maar nog wel tweedehands verkrijgbaar.

Note:
Door masturbatie in het licht te brengen ontneem je de kracht ervan en leer je stil staan bij wat je echt bezighoudt. Zoek een broeder of zuster, neem deze in vertrouwen en bid samen.

Terug naar overzicht