Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen
Hoe vind ik tijd voor stille tijd?

Zoals een plant water en licht nodig heeft om te groeien en bloeien, zo heb jij tijd met God nodig -in afhankelijkheid en verwachting van Zijn Heilige Geest in je - om te kunnen bloeien en uit te delen. Jouw wortels moeten vaststaan in Hem en Hij verlangt je dagelijks met Zijn Geest te vervullen. Een topzware boom zonder wortels stort neer, maar als hij stevig geworteld is, kan hij elke storm aan. Zo is het ook met jouw leven als single. Als je elke dag druk bent met van alles en nog wat, je nauwelijks tot geen geestelijk voedsel tot je neemt en voortdurend anderen een beroep op je laat doen, zul je op de langere termijn uitdrogen en niet meer kunnen uitdelen.

De Heere Jezus zocht vaak de afzondering om met Zijn Vader te praten. Ook geeft Hij ons in de geschiedenis van Martha en Maria een belangrijke les. Toen Hij bij hen op bezoek kwam, begon Maria druk het eten klaar te maken. Ze nam de plek in van zorgen, een plekje die veel singles zullen herkennen. Maria nam de plek in van een leerling, een kind. Ze zat aan Jezus' voeten en luisterde aandachtig naar wat Hij vertelde. God prijst deze houding van ontvangen: 'Martha, je maakt je zorgen om zoveel dingen, maar één ding is maar nodig. Maria koos voor het beste deel'.

Ezra had zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken en te doen (Ezra 7:10). De Joden van Berea 'ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren' (Hand. 17:11). David zegt in Psalm 131:2: 'Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij.'

Wat is het soms moeilijk om die stilte te vinden in de drukte van elke dag. Als jouw dagen van het begin tot het eind gevuld zijn met allerlei bezigheden en zorgen… Elke dag wordt er een enorme hoeveelheid informatie over je uitgestort: woorden, beelden, berichten. Speciaal via ‘social media’ zoals Whatsapp, Facebook en mail. Als jij je hierdoor voortdurend laat leiden, zal je steeds drukker worden en zal jouw hart niet tot rust komen. De profeet Jesaja zei: 'Waarom weegt u geld uit voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed' (Jes. 55:2).

Het is belangrijk om regelmatig kritisch te kijken naar alles wat je bezighoudt. Stel jezelf vragen als: ‘Hoe zit het met mijn prioriteiten? Ben ik nog gericht op Jezus als mijn Bron? Moet ik dingen schrappen of anders indelen? Hoe vaak pak in mijn telefoon? Welke avond van de week kan er een kruis in mijn agenda voor een avondje met God alleen?!’

In de Bijbel geeft God nergens een regel voor het houden van 'stille tijd'. God roept op tot bekering en het volgen van Hem, maar nergens lezen we dat Hij van ons vraagt om iedere dag bijvoorbeeld een half uur stille tijd te hebben. Hij wil niet dat we leven volgens regels, maar uit relatie. Het moet niet iets wettisch zijn. Als je met Hem leeft, zal het je verlangen zijn om bij Hem te zijn. En te weten wat Hij tot je wil zeggen. Maar dat beperkt zich niet tot een kwartier of half uur aan het begin van de dag. Het leven met de Heere is een continu leven, vanaf dat je wakker wordt tot in de meest alledaagse bezigheden.

God roept ons op om trouw te zijn en om alle dingen te doen 'als voor Hem' (Kolossenzen 3:23,24). Voor sommige is de ochtend de beste tijd om apart te zetten en Zijn Woord te lezen, voor anderen de avond. Begin echter je dag niet zonder gebed: bespreek je dag met Hem! Praat de hele dag door met Hem, bid voor anderen als je onderweg bent of op die vrije momenten tussendoor. Hang Bijbelteksten op - bijv. in het toilet - en leer deze uit je hoofd. Zodat je op veel momenten van de dag gericht bent op Zijn Woorden. LEEF met Hem!