DESIGN STUDIO-3D

In dit thema willen we een Bijbelse visie op de vrouw en op moederschap uitdragen. Zowel binnen als buiten het huwelijk, met of zonder kinderen. Wat vraagt de Bijbel van een vrouw? Hoe zit het nu precies in de verhouding tussen een vrouw en een man, binnen en buiten het huwelijk? Door op deze vragen in te gaan willen we vrouwen van God toerusten die hun plek in het Koninkrijk der Hemelen innemen en binnen gezinnen het hart van de vaderen (lees moeders) te bekeren tot de kinderen.... om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken (Luk. 1:17).

 

Nieuws

Top