Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

100 bemoedigingen voor moeders

Marieke den Butter en Wilma Samyn

Het moederschap is een roeping die God Zelf aan vrouwen heeft gegeven. Als moeder beïnvloed je niet alleen deze generatie, maar ook de generaties na jou. In deze mooie taak is bemoediging onmisbaar. In de Bijbel zijn veel bemoedigingen te vinden voor jou als vrouw en moeder.

Marieke den Butter en Wilma Samyn zijn twee moeders die samen 12 kinderen hebben, van peuter tot puber. Ze kennen de fases van het moederschap en omschrijven deze op een herkenbare manier in het voorwoord. Hun boekje met 100 bemoedigingen is een soort dagboek. Elk stukje begint met een tekst, daarna een bemoediging met afsluitend een gebed. Naast bemoedigen willen de schrijfsters je ook aanmoedigen, vertroosten, opbouwen en hier en daar prikkelen tot nadenken, zodat je met vreugde Gods roeping zult omarmen. De schrijfsters bespreken op een kwetsbare, eerlijke en pastorale wijze alle thema's rondom moederschap en vrouw-zijn die in de Bijbel naar voren komen, zoals: toewijding, je man liefhebben, een blijde moeder zijn, tijd maken voor je gezin, gastvrijheid, maar ook: een hulp zijn, borstvoeding geven, onderdanigheid en de zegen van het krijgen van kinderen. Elk stukje nodigt uit om het volgende stukje ook te lezen. Achterin het boek zitten 5 prachtige kaarten met teksten over moederschap. Van harte aanbevolen!

Terug naar overzicht