Wil fulltime opleiden door middel van discipelschaps- en missietraining om actief te maken in de Grote Opdracht.

Interesse in een tweejarige zaterdagopleiding vol geestelijke en praktische vorming? Meld je aan.

Draagt bij aan godvrezende relaties, huwelijken en singles door onderwijs en toerusting te bieden.

Versterkt en bemoedigt geestelijk leiders door middel van ontmoeting en toerusting.

Vrouw

Vrouw

In dit thema willen we een Bijbelse visie op de vrouw en op moederschap uitdragen. Zowel binnen als buiten het huwelijk, met of zonder kinderen. Wat vraagt de Bijbel van een vrouw? Hoe zit het nu precies in de verhouding tussen een vrouw en een man, binnen en buiten het huwelijk?