DESIGN STUDIO-3D

Kathryn Butler

Als moeders beseffen we heel goed de zwaarte van de taak waarmee God ons heeft belast. Vanaf het eerste moment dat we een kronkelend roodachtig bundeltje in onze armen wiegen, weten we dat onze taak opeens cruciaal, mooi en afschrikwekkend is. We voelen het gewicht, de ernst.

Christelijk gemeenschap kan bemoedigend zijn, als deze last op ons drukt. In onze uitputting en zwakte hebben we de hoop en kracht nodig die alleen ontspringt uit het Evangelie. We hebben het nodig om gewiegd en gedragen te worden, om omhoog gehouden te worden door handen die ons in liefde aan de waarheid houden. (Efeze 4:15)

Echter, te vaak laten we de christelijke toewijding wel zien aan zieken, armen en behoeftigen, maar niet aan moeders die het moederschap anders vormgeven dan wijzelf. Het lichaam van Christus verbindt ons over de hele wereld, maar in speeltuintjes en op Instagram, woedt de moederoorlog voort...

--> Lees het vertaalde artikel Desiring God - Love other mothers as yourself (Kathryn Butler) via bovenstaande link.

 

Nieuws

Top